Bild: Ulrika Pudas

Budgetbeslut innebär nedläggning av Delmos

STATSBUDGETEN2021-12-07

En riksdagsmajoritet anser att Delegationen mot segregation, Delmos, bör finnas kvar – men trots det kommer riksdagen inte att rädda myndigheten från nedläggning när det slutgiltiga beslutet om statsbudgeten för nästa år fattas. För regeringen återstår möjligheten att lägga ett nytt förslag i vårpropositionen.

Efter att riksdagen i november beslutade om budgetramarna står det klart att regeringen kommer att behöva styra med den statsbudget för 2022 som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna enats om. En punkt i den är att lägga ned Delegationen mot segregation, Delmos – en liten myndighet med ett femtontal anställda som inrättades så sent som 2018. Nedläggningen ska ske 2023.

Det slutliga ställningstagandet i frågan om Delmos ingår i ett kommande betänkande från arbetsmarknadsutskottet. Det ska justeras i dag, den 7 december, och riksdagsbeslut väntar om en vecka. Varken i utskottet eller i riksdagen som helhet finns en majoritet för nedläggning, men det kommer inte att hindra genomförandet.

Centerpartiets ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Alireza Akhondi, säger till Publikt att partiet efter att det egna budgetförslaget röstats ned inte deltar formellt i utskottsbehandlingen av budgeten, i enlighet med praxis.

– Vi är tveksamma till nedläggningen av Delmos, men det finns ingen möjlighet att få majoritet för ett annat beslut i utskottet givet omständigheterna, säger han.

Roger Haddad, Liberalernas företrädare i arbetsmarknadsutskottet, förklarar att hans parti bibehållit Delmos i sin budget men att man inte är ”starka anhängare” av myndigheten.

– Vi kommer inte att agera för att rädda Delmos, säger han.

Som det ser ut nu kommer Delmos alltså att läggas ned. Alireza Akhondi påpekar dock att regeringen kan lägga förslag i nästa års vårproposition med innebörden att myndigheten inte läggs ned, något som inträffade redan året efter att Delmos inrättades och en budget från Moderaterna och Kristdemokraterna antagits av riksdagen. Vid det tillfället ingick bibehållandet av Delmos som en del i januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

På Delmos inväntar de anställda nu regeringens regleringsbrev med myndighetens uppdrag för 2022.

– Vi kommer att få ett avvecklingsuppdrag, men det ska också fastslå vilken verksamhet vi ska bedriva i övrigt, säger Delmos direktör Anders Kessling.

Han säger att det är viktigt att ta hand om den kunskap myndigheten har tagit fram, såsom Segregationsbarometern med data om olika aspekter av segregation i landets kommuner.

– Den här frågan behöver långsiktighet, oavsett vad som händer med oss som myndighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.