Arbetsförmedlare påverkas av arbetssökandes beteende

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-09-15

Hur den arbetssökande beter sig har stor påverkan på arbetsförmedlarens bemötande, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en ny forskningsrapport.

Arbetsförmedlare är mindre benägna att ge arbetssökande som sagt upp sig från sitt jobb en arbetsmarknadsutbildning, och de lägger mer tid på sökande som uppfattas vara tystlåtna, osäkra och passiva, visar studien från IFAU. Den bygger på två enkäter som gjorts under 2018 och 2019, där arbetsförmedlare har fått bedöma påhittade fall.

”Vi ser att arbetsförmedlarna påverkas av de arbetssökandes egenskaper och beteenden. Det är viktigt att vara medveten om att det händer något i mötet mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande som spelar roll för vilken hjälp den sökande får”, kommenterar en av rapportförfattarna, Martin Lundin, resultatet i ett pressmeddelande.

IFAU konstaterar att arbetsförmedlarnas beslut är viktiga för vilken hjälp den arbetssökande får från staten. Inom ramen för lagar och direktiv har arbetsförmedlarna ett relativt stort utrymme för egna val, enligt rapporten.

Studien visar alltså att bakgrunden till arbetslösheten spelar roll för hur arbetsförmedlaren agerar. De som säger upp sig för att de inte trivs med jobbet har mindre chans att få en arbetsmarknadsutbildning än de som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Däremot påverkar inte orsaken till arbetslösheten hur mycket arbetstid som förmedlarna avsätter för den arbetssökande.

Arbetsförmedlarna lägger dock mer tid på arbetssökande som framstår som tystlåtna, osäkra och passiva jämfört med dem som är utåtriktade, självsäkra och aktiva. Chansen att få en arbetsmarknadsutbildning verkar dock enligt rapporten inte påverkas av detta.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.