Bild: Mostphotos

Arbetsförmedlingen borde svarat på finska

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-03-01
Arbetsförmedlingen kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att i kontakten med en finsktalande man gett beskedet att hans aktivitetsrapport måste skrivas på svenska. Minoritetsspråklagen ger den som talar ett minoritetsspråk rätt att använda det egna språket i kontakt med en myndighet.

En finsktalande man kontaktade Arbetsförmedlingen dels muntligen via telefon, dels skriftligen i en chattfunktion och via e-post. Han fick inte sina frågor besvarade på finska. Han erbjöds inte heller att återkomma vid en annan tidpunkt då han kunde ges möjlighet att kommunicera med en finskspråkig handläggare. Vid telefonsamtalet fick han information om att hans aktivitetsrapporter måste lämnas in på svenska. Mannen anmälde det inträffade till JO i juni 2019.

JO konstaterar att mannen kontaktade Arbetsförmedlingen i ett ärende som han själv var part i. Han hade därför rätt att använda finska och få svar på det minoritetsspråket när han kontaktade myndigheten i det ärendet. Arbetsförmedlingen kritiseras för att den inte tillgodosett hans rätt att prata finska vid sina muntliga kontakter med myndigheten. Vidare kritiseras Arbetsförmedlingen för att felaktigt ha upplyst personen om att hans aktivitetsrapporter måste lämnas in på svenska. Eftersom sådana rapporter lämnas inom ramen för ärenden hos Arbetsförmedlingen har enskilda rätt att använda ett minoritetsspråk i sina skriftliga kontakter med myndigheten, skriver JO.

”Jag är kritisk till att Arbetsförmedlingen såväl på sin externa webb som vid telefonsamtal uppgett att aktivitetsrapporterna måste lämnas på svenska. Detta står i strid med såväl 8 § som 3 § minoritetsspråklagen. Arbetsförmedlingen kan inte undgå kritik för den felaktiga informationen”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

När det däremot gäller mannens kontakter med Arbetsförmedlingen via e-post och chatt är det inte uppenbart att det gällt något ärende hos myndigheten, konstaterar JO vidare. Om det inte gäller ett ärende där personen själv är part eller agerar som ombud för någon som är part i ett ärende finns ingen rätt att använda ett minoritetsspråk. Däremot anser JO att Arbetsförmedlingen inom ramen för sin serviceskyldighet borde ha frågat om kontakten gällde ett sådant ärende. Eftersom det inte skedde kritiseras myndigheten för bristande service. Arbetsförmedlingen kritiseras också för bristande service för att myndigheten dröjde en månad med att återkomma via e-post med ett skriftligt svar på finska, trots att mannen lovats ett svar senare samma dag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.