Arbetsförmedlingen ska diskuteras

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-05-28
Regeringen bjuder in arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer till rundabordssamtal om Arbetsförmedlingens framtid. Syftet är att få bättre underlag för det fortsatta reformarbetet.

Regeringen bjuder in till rundabordssamtal om Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och reformeringen av Arbetsförmedlingen på måndag och tisdag nästa vecka. Syftet är bland annat att få in synpunkter på slutbetänkandet som kan vara av värde för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknadsutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen 30 januari i år, och flera av utredningens förslag berörs av olika punkter i regeringens Januariöverenskommelse med Centern och Liberalerna. Därför kommer regeringen inte att genomföra någon sedvanlig remiss av hela slutbetänkandet. Rundabordssamtalen kommer att behandla utvalda delar av slutbetänkandet, skriver regeringen. Främst kommer frågor kring tjänster i extern regi, användning av utbildningsinsatser och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun att tas upp. Den del utredningen som handlar om en samlad kompetensförsörjningspolitik kommer att behandlas separat, skriver regeringen.

Rundabordssamtalen kommer att ledas av Annica Dahl, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S. Bland de inbjudna finns en rad statliga myndigheter, flera kommuner och regioner, representanter för civilsamhället samt parterna på arbetsmarknaden.

Deltagare i rundabordssamtalen

Statliga myndigheter
Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Diskrimineringsombudsmannen, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Jämställdhetsmyndigheten, Konkurrensverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Socialstyrelsen, Statens servicecenter, Statens skolverk, Statskontoret, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Upphandlingsmyndigheten.
 

Intresseorganisationer, kommuner och landsting
Eskilstuna kommun, Folkbildningsrådet, Funktionsrätt Sverige, Härnösands kommun, Landstinget i Skåne län, Landstinget i Västra Götalands län, Lika Unika, Nationella nätverket för Samordningsförbund, SmåKom, Sveriges a-kassor, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vaggeryd kommun.
 

Arbetsmarknadens parter, centralorganisationer
Almega Företagarna, Landsorganisationen i Sverige, Svenskt Näringsliv, Saco och TCO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.