Arbetslösheten fortsätter uppåt

ARBETSMARKNAD2020-03-12

Arbetslösheten fortsätter att stiga för åttonde månaden i rad. Det framgår av Arbetsförmedlingens rapport för februari. Allt fler utrikesfödda kvinnor skriver in sig och är ofta arbetslösa längre tid.

I slutet av februari var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 377 000 personer. Det är 28 000 fler än året innan. Arbetslöshetsnivån har ökat med en halv procentenhet till 7,4 procent jämfört med februari 2019.

Enligt Arbetsförmedlingen är förklaringen till att arbetslösheten ökar att det är många fler som kan och vill arbeta i Sverige. Men många av de som tillkommer står längre ifrån arbetsmarknaden.

”Framför allt är det utrikes födda kvinnor som drabbas av längre tider utan arbete – en grupp där många står utanför arbetsmarknaden och därför inte syns i statistiken”, konstaterar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén i ett pressmeddelande.

Risken för långtidsarbetslöshet är enligt myndigheten hög bland dem som har svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. I slutet av februari hade 154 000 arbetssökande varit utan jobb i tolv månader eller mer. Det är 10 000 fler än för ett år sedan. Utrikes födda kvinnor stod för en tredjedel av ökningen.

”Det är positivt att fler utrikes födda kvinnor anmäler sig till Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Att bli en del av arbetskraften är det första steget mot ett jobb”, påpekar Annika Sundén.

För att hålla tillbaka arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor krävs enligt Arbetsförmedlingen en kombination av insatser. Det handlar dels om vuxenutbildning, dels om att komma ut på arbetsplatser och få praktik genom subventionerade anställningar. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA