Arresten i Malmö finns i Rättscentrum.
Bild: Leif Ingvarson/Mostphotos
Arresten i Malmö finns i Rättscentrum.

Arbetsmiljöbrister vid arresten i Malmö

POLISEN2022-11-14

Efter allvarliga arbetsmiljöproblem vid Polisens arrest i Malmö under oktober har arbetsgivaren beslutat att utöka grundbemanningen. Förändringarna träder i kraft under december.

I oktober förekom stora arbetsmiljöproblem vid Polisens arrest i Malmö, orsakade av en kombination av låg grundbemanning och flera sjukdomsfall bland personalen. I flera interna tillbudsanmälningar har en polisanställd beskrivit situationen. Enligt anmälan fanns inte tid för personalen att göra toalettbesök, och det var nödvändigt att kasta i sig måltider.

”Låg grundbemanning skapar hög stress”, skriver anmälaren och konstaterar att det leder till att dagliga rutiner genomförs med bristfällit säkerhetstänkande eller inte alls.

Ett befäl beslutade att stänga arresten mellan klockan 10 och 20. Trots detta förbättrades enligt anmälan inte belastningen och stressnivån i arresten. Eventuella larm eller allvarliga incidenter skulle inte ha kunnat hanteras på ett fullgott sätt utan fördröjning, skriver anmälaren.

Vid skiftbyte på kvällarna tvingades befälet lotta en ordinarie dagpersonal att stanna kvar på beordrad övertid, eftersom ingen var beredd att jobba över frivilligt.

Enligt den ansvarige chefen har det genomförts nyrekrytering av personal, vilket innebär att bemanningen ökas i december.

”Det är viktigt att vi vidtar de åtgärder som vi har kommit överens om när arbetsmiljön är ansträngd”, skriver chefen i anslutning till anmälan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.