Arbetstid viktig fråga för STs avdelningar

AVTAL2016-05-12
Att ST fortsatt kommer att kräva reallöneökningar och siffror i sitt nya avtal står klart när förbundet höll sitt första avtalsråd på myndighetsområdet. Men förkortad arbetstid seglade upp som en högt prioriterad fråga bland de förtroendevalda på mötet.

På tisdagen samlades ett femtiotal företrädare för STs avdelningar på de statliga myndigheterna för en första diskussion om yrkanden i avtalsrörelsen. Det nuvarande avtalet med Arbetsgivarverket löper ut 30 september.

Att det ska vara avtal med fastslagna löneökningar som anges i siffror och revision vid bestämda tidpunkter var ombuden rörande överens om. Likaså rådde enighet om att det ska vara möjligt att även fortsättningsvis välja mellan traditionell kollektivavtalsförhandling eller lönesättande samtal – där lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare.

Flera av de förtroendevalda vittnade om att lönesamtalen inte har fungerat på deras arbetsplatser och att medlemmar upplever att lönerna sätts godtyckligt.

– Det är en jätteviktig fråga. Alla måste få ett lönesamtal och det måste ge svar på varför man får en viss lön, eller varför man inte får mer, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Olika åtgärder för ett mer hållbart arbetsliv stod också högt på agendan.

– Det är tydligt att många vill ha möjlighet att anpassa arbetstiden till var man befinner sig i livet. De flesta tycker också att det är viktigt att man ska kunna göra en omställning mitt i livet och börja jobba med något annat.

Arbetsmiljön, och inte minst den psykosociala arbetsmiljön, var också områden som flera av ombuden lyfte fram. Enligt Åsa Erba-Stenhammar kommer ST noga att följa implementeringen av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om psykosocial arbetsmiljö. Förbundet vill också minska andelen visstidsanställningar inom staten.

En fråga som seglade upp under mötet – och som fick starkt stöd av deltagarna – var kravet på förkortad arbetstid.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar tror att frågan är nära kopplad till hög arbetsbelastning och dold övertid.

Hennes bedömning är att frågan om restid och restidsersättning kommer att få ökad betydelse i framtiden.

– Riksdag och regering vill utlokalisera myndigheter. Om det blir verklighet kan fler anställda få längre resväg. Frågan är vem som står för den kostnaderna?, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Så fungerar avtalsrådet

Avtalsrådet är ett rådgivande organ och ett tillfälle för avdelningarna att säga sitt om vad de tycker är viktiga frågor. Det är dock förbundsstyrelsen som tar beslut om vilka yrkanden som ska läggas fram till Arbetsgivarverket och som beslutar när man ska skriva på avtalet.

Därutöver stödjer sig förbundet bland annat på en medlemsenkät från 2014, ett rådslag bland medlemmar på webben och en enkät till avdelningarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.