Aspirantutbildning blir obligatorisk

POLISEN2020-01-27

Från slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.

Normalt pågår polisutbildningen under två och ett halvt år. Mot slutet av utbildningen arbetar studenterna sex månader som polisaspiranter. Civilanställda inom Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen har möjlighet att söka en särskild polisutbildning, men den har hittills inte gett möjlighet till aspiranttjänstgöring. Men från 25 februari ska aspiranttjänstgöring bli obligatorisk också för de analytiker, civila brottsutredare eller specialister inom ekonomi eller it som vill komplettera sina kunskaper och bli poliser.

”Polisutbildningen för civilanställda har hittills inte använts i någon större utsträckning. En anledning är att de civilanställda inte har kunnat tjänstgöra som polisaspiranter. Nu ändrar vi på det så att fler polisanställda kan ta steget att vidareutbilda sig till poliser”, konstaterar inrikesminister Mikael Damberg, S, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen har det faktum att civilanställda inte kunnat tjänstgöra som aspiranter under utbildningen varit en brist som har avhållit polisen från att använda utbildningen. Därför ändras nu regelverket så att sex månaders aspirantutbildning blir en obligatorisk del av polisutbildningen. Dessutom byter utbildningen namn, från polisutbildning för specialister till funktionsinriktad polisutbildning.

I dagsläget har ett femtiotal polisanställda påbörjat vidareutbildningen för att bli poliser. På sikt vill Polismyndigheten använda utbildningen i något större utsträckning. Den vanliga polisutbildningen ska dock vara huvudvägen till polisyrket även i fortsättningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA