I november startade den första kullen studenter på den förkortade polisutbildningen för civilanställda. I nuläget går där 44 studenter.
Bild: Mostphotos
I november startade den första kullen studenter på den förkortade polisutbildningen för civilanställda. I nuläget går där 44 studenter.

Grönt ljus till civilanställdas aspirantutbildning

POLISEN2019-11-15
Civilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.

Nu i november startade den första kullen studenter på den förkortade polisutbildningen för civilanställda inom Polismyndigheten. På den så kallade funktionsinriktade polisutbildningen går 44 studenter.

Bakgrunden till promemorian är att Polismyndigheten påtalat för regeringen att den nya utbildningen innebär att flera förordningar behöver skrivas om, bland annat den om polisutbildning. Förändringarna behövs för att göra det möjligt för civilanställda att tjänstgöra som aspiranter.

Regeringen föreslår i promemorian att aspirantperioden ska vara sex månader efter avslutad utbildning, precis som på den ordinarie polisutbildningen. 

Publikts genomgång av remissvaren visar att de allra flesta instanser antingen är positiva eller inte har något att invända mot förslaget.

ST var inte en av remissinstanserna, men enligt Pär Renberg, ordförande för ST inom Polisen, har man diskuterat ett gemensamt svar med Polisförbundet. Enligt honom har inte heller ST några invändningar gentemot promemorian.

Saco-S inom Polisen och Jusek sticker ut bland de instanser som har svarat, och vill i sitt gemensamma remissvar se en mer flexibel utbildningsmodell, och därmed en mer flexibel aspiranttjänstgöring.

De civilanställda som behöver polisbefogenheter i jobbet borde kunna få det ”genom individuellt anpassade insatser snarare än genom en obligatorisk aspiranttjänstgöring på sex månader”, skriver Saco-S i svaret.

I och med det skulle utbildningens längd kunna anpassas efter varje enskild person, motiverar förbundet.

Jusek är inne på att den funktionsinriktade polisutbildningen bör vara en utbildning för just en specifik funktion, snarare än en generell utbildning till polis.

”En sådan utbildning bör kunna genomföras på relativt kort tid beroende på medarbetarens redan förvärvade kompetens eller erfarenhet. Genom en kortare och mer flexibel utbildning kan tillväxten av anställda med polismans befogenhet ske snabbare och med bättre precision”, skriver Jusek.

Båda förbunden skriver att aspiranttjänstgöringen åtminstone inte bör fastställas till sex månader för alla civilanställda polisstudenter. Det bör i stället införas en ”mer flexibel skrivning”, vilket skulle göra att aspiranttjänstgöringen kan bli såväl kortare som längre beroende på studentens tidigare erfarenhet, kompetens och förutsättningar.

”Sammantaget menar vi att förslagen i promemorian riskerar att leda till att civilanställda med vitt skilda förutsättningar och kompetenser behandlas som en homogen grupp i allt för stor utsträckning”, skriver förbunden i remissvaret.

Bland dem som börjat på den funktionsinriktade polisutbildningen är 20 kvinnor och 24 män. Av dem arbetar två som it-forensiker och resterande 42 som civila utredare, skriver Polistidningen.

Som ett grundkrav behöver de som antas på den funktionsinriktade utbildningen ha minst 120 högskolepoäng samt ha jobbat i minst två år inom Polisen. Man får behålla sin lön som civilanställd under utbildningen.

Förändringar i polisförordningarna föreslås träda i kraft 1 mars nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.