Åtalsanmälan efter dödsolyckan på Operan

KUNGLIGA OPERAN2024-03-26

Den uppmärksammade fallolyckan på Kungliga Operan i höstas kan få rättsliga följder. Efter en utredning har Arbetsmiljöverket nu åtalsanmält händelsen.

Olyckan på Kungliga Operan inträffade i september förra året, då en anställd föll över ett balkongräcke i samband med ett scenarbete. Fallet var på drygt 13 meter och arbetstagaren avled av sina skador.

Sedan dess har Arbetsmiljöverket utrett händelsen. Resultatet av utredningen – som i stor utsträckning sekretessbelagts – är att myndigheten anser att olyckan möjliggjordes av att Kungliga Operan inte ”fullgjort sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen”.

”En åklagare kommer att fatta ett beslut i utredningsfrågan och vi inväntar nu en återkoppling om det. Våra åtalsanmälningar brukar väga tungt i polisens arbete”, kommenterar Lennart Adern, jurist på Arbetsmiljöverket, utredningen till Nyhetsbyrån Siren.

I sin anmälan betonar Arbetsmiljöverket att myndigheten inte utrett skuldfrågan närmare.

Även Polisen är sedan tidigare inkopplad i ärendet. Kort efter olyckan inleddes en utredning om vållande av annans död och arbetsmiljöbrott.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA