Bättre arbetsmiljöarbete efter inspektion

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-09-30
Efter hot om föreläggande från Arbetsmiljöverket har Försäkringskassan i Göteborg inlett ett arbete för att förbättra handläggarnas arbetsmiljö. "Det är ju ingen quick fix, men arbetsmiljöfrågor är på bordet på ett annat sätt än tidigare", säger skyddsombudet Lisa Ahlgren.

I december förra året lämnade skyddsombudet Lisa Ahlgren in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket och begärde ett ingripande. En mycket hög arbetsbelastning och detaljstyrning hade enligt anmälan skapat stress, dåligt mående och extremt hög personalomsättning bland handläggarna, enligt anmälan.

När Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatsen ställde man i princip samma krav på arbetsgivaren som skyddsombudet gjort i anmälan, bland annat en tydlig prioritering bland arbetsuppgifterna samt riskbedömningar och tidsatta handlingsplaner för arbetsmiljön. Kraven skulle uppfyllas senast 30 augusti.

Nu har Arbetsmiljöverket gjort bedömningen att kraven är uppfyllda. Ledningen har gjort riskbedömningar, tagit fram handlingsplaner och förtydligat prioriteringar och resultatkrav på handläggarna. Skyddsombudet Lisa Ahlgren är relativt nöjd med resultatet så här långt.

– Det är ju ingen quick fix, men arbetsmiljöfrågor är på bordet på ett annat sätt än tidigare. Arbetsgivaren tänker på arbetsmiljön i de förslag som läggs fram, det är ett stort steg och väldigt roligt.

Samtidigt påpekar hon att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortfarande saknar mål och efterlyser systematik i hur uppföljningar ska gå till. Ett annat problem är att den tydligare prioritetsordningen i handläggningen inte enbart gett positiva effekter.

– Den negativa stressen har minskat, men vi hör från medarbetarhåll att arbetsuppgifterna nu blir alltför repetitiva. Man vill så mycket mer för att känna engagemang i arbetet.

Personalomsättningen är fortfarande hög. Omkring 15 procent lämnar årligen myndigheten och närmare 13 procent byter jobb internt.

– Mycket av den interna rörligheten handlar om att komma bort från sjukförsäkringen snarare än till något annat, bedömer Lisa Ahlgren. Och det trots att arbetsuppgifterna i sjukförsäkringen intressanta.

Områdeschefen Ann Larsson på avdelningen för sjukförsäkringen i Göteborg säger att man arbetar med både strukturer för riskbedömningar och tidsplaner för uppföljningar.

– Men allt kan alltid bli bättre. Jag tror att vi kan bli bättre på dialogen mellan arbetsgivaren, arbetsmiljöombuden och medarbetarna.

Hon säger att verksamheten i sjukförsäkringen påverkas av personalomsättningen.

– Det är något vi måste omhänderta, för även om vi ersättningsrekryterar är det en lång upplärningstid.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.