Bättre skydd i arbetslivet föreslås

FUNKTIONSHINDER2013-01-16
Människor med funktionshinder som har ett arbete med lönestöd ska ha ett fullgott försäkringsskydd. Så är det inte i dag, konstaterar statliga Funka-utredningen, och föreslår att staten ska ta över ansvaret för försäkringarna.

Den statliga Funka-utredningen har haft i uppdrag att se över regelverket på arbetsmarknaden för att förbättra  förutsättningarna för människor med funktionsnedsättningar att inkluderas på arbetsmarknaden. I utredningens slutbetänkande konstateras att nästan hälften av de 70 000 personer som är anställda med lönebidrag eller annat lönestöd arbetar i små företag, där många saknar kollektivavtal som reglerar försäkringsskyddet.   

Att kräva försäkringar skulle öka den administrativa bördan på små företag. Redan idag utgör de krav på försäkringar som finns ett hinder för att få till stånd arbetstillfällen för funktionshindrade, enligt utredningen. Lösningen på försäkringsproblematiken är att en statlig finansiering ska följas av ett direkt statligt ansvar för försäkringsskyddet för dem som inte omfattas av kollektivavtalsenliga försäkringar.

Ett annat sätt att öppna för fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar är att i samband med upphandling ställa krav på arbetstillfällen för grupper som har svårt att hävda sig.  Reglerna för offentlig upphandling öppnar för sådana krav, konstaterar utredningen. Därför bör regeringen ta fram rutiner för att öka de statliga myndigheternas upphandling med sociala hänsyn.

Utredningen föreslår också att hela ansvaret för hjälpmedel samlas hos Arbetsförmedlingen, som har störst kompetens. Det delade ansvaret mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har kritiserats av handikapprörelsen.  Arbetsförmedlingens specialister kan med kunskaper om rehabilitering ge arbetsgivaren lösningar både för hur arbetsplatsen kan anpassas och vilka hjälpmedel som behövs, anser utredningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.