Bedömer att över en halv miljard kronor utbetalats felaktigt

A-KASSAN2022-12-01

De felaktiga utbetalningarna från a-kassorna uppgick under 2021 till cirka 564 miljoner kronor, enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Mer än en halv miljard kronor har felaktigt betalats ut från arbetslöshetsförsäkringen, enligt IAF. Men trots de höga nivåerna har de felaktiga utbetalningarna minskat kraftigt, konstaterar myndigheten i ett pressmeddelande.

”När vi jämför uppskattningen för 2021 med vår senaste beräkning från 2019 ser vi att de felaktiga utbetalningarna har minskat med lite mer än en procentenhet. Arbetsförmedlingens centraliserade kontrollarbete har bidragit till en minskning av antalet fel och därmed har också de felaktiga utbetalningarna minskat. Det är en positiv utveckling”, kommenterar IAFs generaldirektör Mathias Wahlsten myndighetens statistik i pressmeddelandet.

Totalt betalade a-kassorna ut 21,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning under 2021. IAF uppskattar att andelen felaktiga utbetalningar var 2,6 procent, eller 564 miljoner kronor. IAF hänvisar till slutbetänkandet från Delegationen för korrekta utbetalningar från 2019 där det uppskattades att 3,9 procent av den totala ersättningen betalats ut felaktigt. Det skulle enligt pressmeddelandet innebära att de totala felaktiga utbetalningarna har minskat med ungefär 1,3 procentenhet, trots att ersättningsnivåerna var högre under 2021 än tidigare.

”De felaktiga utbetalningarna har flera orsaker. Det rör sig framför allt om att arbetssökande inte anmäler ändrade förhållanden i tid och att Arbetsförmedlingen inte skickar information som kan påverka rätten till ersättning till Arbetslöshetskassorna. Endast en mindre del av de felaktiga utbetalningarna orsakas av felaktiga beslut från a-kassorna”, framhåller Mathias Wahlsten.

Enligt IAFs uppskattning orsakade a-kassorna 19 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar under 2021. Motsvarande siffra för Arbetsförmedlingen var 217 miljoner kronor. Felaktiga utbetalningar till en summa av 285 miljoner kronor bedömer IAF har orsakats av den sökande själv, varav 125 miljoner kronor uppskattas bero på misstänkt avsiktliga fel.

För samtliga belopp redovisar IAF ett betydande osäkerhetsintervall.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA