Bild: Marta Kaszuba Åkerblom

A-kassorna får pengar för att stärka kontroller

A-KASSAN2023-02-10

Regeringen anslår tio miljoner kronor till landets a-kassor för att stärka deras kontrollarbete och minska felaktiga utbetalningar. Drygt 200 000 kronor går till STs a-kassa.

Andelen felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ska minska, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det är motivet till att landets arbetslöshetskassor får totalt 10 miljoner kronor i bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen.

”Det är viktigt att utbetalningar från de gemensamma välfärdssystemen går till dem som är berättigade till stöd och att vi motverkar de problem som faktiskt finns i systemet. Bidraget till a-kassorna är en del i det samlade arbetet mot fusk och fel”, kommenterar integrations- och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, L, beslutet i pressmeddelandet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har uppskattat att totalt 564 miljoner kronor i a-kasseersättning betalades ut felaktigt under 2021, vilket Publikt tidigare rapporterat om. Summan motsvarar 2,6 procent av den totala a-kasseersättning som betalades ut. Enligt IAFs uppskattning orsakades felaktiga utbetalningar på 19 miljoner kronor av a-kassorna själva, medan Arbetsförmedlingen var orsak till 217 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. De felaktiga utbetalningar som sökande själva orsakat bedömer IAF uppgår till 285 miljoner kronor.

Nu ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att betala ut 10 miljoner kronor i bidrag till arbetslöshetskassorna. Enligt den fördelning som föreslagits av IAF får Kommunals och Unionens a-kassor mest, mer än en miljon kronor vardera. STs a-kassa får minst av alla, 202 411 kronor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA