Begär ökade anslag till migrationsdomstolarna

DOMSTOL2018-03-01
Domstolsverket begär drygt 100 miljoner kronor extra för 2019 för att klara bemanningen på landets migrationsdomstolar. Myndigheten pekar i sitt äskande på en risk för ökande handläggningstider.

Trycket på migrationsdomstolarna är fortsatt väldigt högt med en mycket hög måltillströmning, skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande. För att kunna minska de stora balanser som byggts upp måste bemanningen på migrationsdomstolarna vara kvar på en hög nivå även under 2019. Därför begär Domstolsverket en anslagsförstärkning på drygt 100 miljoner kronor för 2019.

”Trots att domstolarna blir allt effektivare riskerar handläggningstiderna att bli längre och det är därför viktigt att den nuvarande utvecklingen bryts i ett tidigt skede. Det är viktigt för både rättssäkerheten och samhällsekonomin att domstolarna nu ges förutsättningar för att kunna avgöra fler mål”, kommenterar generaldirektör Martin Holmgren.

I budgetunderlaget till regeringen yrkar myndigheten på en utökad ram med totalt 350 miljoner kronor för åren 2019-2021. Det är nödvändigt för att domstolarna ska kunna avgöra fler mål, så att balanser och handläggningstider inte ökar. Pengarna ska främst användas för att möta ökad måltillströmning, men också för förbättrad säkerhet i form av fasta säkerhetskontroller i allt fler domstolar.

Prognosen för de närmaste åren typer på fortsatt kraftig ökning av antalet inkomna mål, både till allmänna domstolar och till förvaltningsdomstolarna. Att Polis- och Åklagarmyndigheten fått ökade resurser förväntas leda till fler brottmål till domstolarna. Också antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen väntas öka.

”Om anslagsförstärkningen inte görs innebär det en stor utmaning för domstolarnas verksamheter. Det kan innebära begränsningar i de utvecklingsinsatser som är angelägna att göra, som till exempel en fortsatt digitalisering av domstolarna men också en utbyggd säkerhet”, säger Domstolsverkets planerings- och ekonomidirektör Peter Yngve till Ekot.

Ökad måltillströmning

Under 2017 ökade antalet inkomna mål till de allmänna domstolarna (tingsrätter och hovrätter) med 5 procent i jämförelse med året innan. På förvaltningsdomstolarna var ökningen 13 procent och på kammarrätterna 14 procent. Antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna ökade under 2017 med 57 procent.

Källa: Domstolsverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.