Bild: Roland Magnusson/Mostphotos

Antalet mål minskar hos migrationsdomstolarna

SÅ GICK DET2021-09-02

DÅ:

Under de senaste åren har Publikt vid flera tillfällen rapporterat om en tuff arbets­belastning för de anställda vid migrationsdomstolarna.

Fackliga företrädare har larmat om den ansträngda situationen.

För ett år sedan skrev facken vid Förvaltningsrätten i Malmö ett brev till justitieminister Morgan Johansson, S, där de uttryckte sin oro över hur migrationsdomstolarnas ekonomiska situation slog mot arbetsmiljön och krävde ökade anslag.

Tidigare i år inledde Riksrevisionen en granskning av handläggningstiderna, som ligger långt över riktlinjerna i regleringsbrevet.

NU:

På migrationsdomstolen i Malmö har arbetssituationen blivit bättre under det senaste året, berättar Anna Håkansson, arbetsplatsombud för ST vid Förvaltningsrätten i Malmö, som domstolen tillhör. Hon var en av de fackliga ­representanter som förra året skrev under ett öppet brev till justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, S, där de ifrågasatte neddragningarna i budgeten.

Sedan brevet skrevs har anslagen höjts, samtidigt som antalet nya mål som kommer in till migrationsdomstolarna har blivit färre. Det har lett till att läget förbättrats, konstaterar Anna Håkansson.

– Stämningen har helt klart blivit lugnare och inströmningen av mål har ju minskat mycket. De extra pengarna har gjort att vi kunnat visstidsanställa, vilket har underlättat. Det är absolut inte pressat på samma sätt som tidigare. Sedan får vi se vad som händer i budgeten nästa år, säger hon.

Hennes bild bekräftas i den senaste årsredovisningen från Sveriges domstolar, där det går att skönja en lättnad i trycket på migrationsdomstolarna. Balanserna av migrationsmål minskar jämfört med tidigare år.

Men trots det är arbetsbelastningen fortfarande tuff för många av migrationsdomstolarnas handläggare. Kristin Modig, skyddsombud på Förvaltningsrätten i Stockholm, beskriver läget som fortsatt bekymmersamt.

– När vi pratar med handläggare på migrationsavdelningen är det tydligt att det fortfarande är svårt att hinna med. Det är fortsatt mycket att göra, samtidigt som man också har fått andra nya måltyper som LVU och LVM att hantera, säger hon.

Pandemin har inte heller gjort situationen lättare.

– Det är mer sårbart och tungt för handläggarna, en del saker måste fortfarande göras på plats och det är förstås svårt, säger Kristin Modig.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA