Beslut att inte lämna ut handling var korrekt

ÖPPENHET2020-03-25
Det var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.

Publikt berättade i förra veckan att Kriminalvården nekat en enskild att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning av coronaviruset. Den som begärde att ta del av handlingen hade nyligen varit i Milano. Kriminalvården erbjöd i stället personen att få en kopia per post. Beslutet överklagades till kammarrätten.

I sin dom instämmer kammarrätten i Kriminalvårdens bedömning att den rådande coronasituationen gör att det finns betydande hinder för att lämna ut handlingen på plats.

”Med hänsyn till de allvarliga konsekvenser som en smittspridning inom Kriminalvården skulle få samt med beaktande av de riktlinjer som myndigheten har antagit för att begränsa en sådan spridning anser kammarrätten att det, vid den i målet aktuella tidpunkten, fanns betydande hinder mot att NN tog del av den begärda handlingen på anstalten Hinseberg. Överklagandet ska därför avslås”, skriver domstolen.

I sitt beslut lutade sig Kriminalvården mot en undantagsregel i grundlagen, som ger möjlighet att göra undantag från offentlighetsprincipen om det finns betydande hinder. Enligt myndigheten var risken för smittspridning ett betydande hinder eftersom den person som begärt att få se handlingen nyligen varit i Milano i Norditalien.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.