Fick inte ta del av handling på plats

ÖPPENHET2020-03-19

Kriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.

En privatperson har begärt att på plats i Kriminalvårdens lokaler utan avgift i två fall få ta del av en allmän handling. Enligt tryckfrihetsgrundlagen ska den som begär att få ta del av en allmän handling i myndighetens lokaler genast få göra det, om det inte möter betydande hinder.

Den handling som personen frågat efter är inte sekretessbelagd och det finns inga andra skäl för att inte lämna ut den.

Men Kriminalvårdens lutar sig mot undantagsregeln i grundlagen. Enligt myndigheten är risken för smittspridning ett betydande hinder eftersom den person som begär att få se handlingen nyligen varit i Milano i norra Italien. Kriminalvården skriver i sitt beslut att myndighetens nationella beredskap avseende covid-19 från 4 mars innebär att personer som har vistats i bland annat norra Italien och som har luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber, samt personer som har umgåtts med personer med misstänkt eller bekräftad smitta av coronaviruset, enligt tydliga anslag vid Kriminalvårdens byggnader inte får komma in på myndighetens områden.

Norra Italien har drabbats av ett utbrott av coronaviruset, som leder till sjukdomen covid-19, konstaterar Kriminalvården i sitt beslut. Sjukdomen klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, Smittorisken har lett till att smitthämmande åtgärder har vidtagits, även inom kriminalvården.

”NNs begäran om utlämnande ”på stället” 12 mars 2020 måste därför avslås. Kriminalvården kan således inte ta emot honom i sina lokaler i närtid. NN är däremot oförhindrad att begära att med stöd av 2 kap. 16 § TF erhålla en kopia på den aktuella handlingen. Denna kan till exempel skickas till honom med post”, skriver Kriminalvården i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Hans (ej verifierad) tors, 03/19/2020 - 16:25
Bra att en myndighet vågar använda de undantagsregler som finns. Det hade varit orimligt om man var tvungen att släppa in människor på anstalterna i detta läge.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA