Fick inte ta del av handling på plats

ÖPPENHET2020-03-19
Kriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.

En privatperson har begärt att på plats i Kriminalvårdens lokaler utan avgift i två fall få ta del av en allmän handling. Enligt tryckfrihetsgrundlagen ska den som begär att få ta del av en allmän handling i myndighetens lokaler genast få göra det, om det inte möter betydande hinder.

Den handling som personen frågat efter är inte sekretessbelagd och det finns inga andra skäl för att inte lämna ut den.

Men Kriminalvårdens lutar sig mot undantagsregeln i grundlagen. Enligt myndigheten är risken för smittspridning ett betydande hinder eftersom den person som begär att få se handlingen nyligen varit i Milano i norra Italien. Kriminalvården skriver i sitt beslut att myndighetens nationella beredskap avseende covid-19 från 4 mars innebär att personer som har vistats i bland annat norra Italien och som har luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber, samt personer som har umgåtts med personer med misstänkt eller bekräftad smitta av coronaviruset, enligt tydliga anslag vid Kriminalvårdens byggnader inte får komma in på myndighetens områden.

Norra Italien har drabbats av ett utbrott av coronaviruset, som leder till sjukdomen covid-19, konstaterar Kriminalvården i sitt beslut. Sjukdomen klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, Smittorisken har lett till att smitthämmande åtgärder har vidtagits, även inom kriminalvården.

”NNs begäran om utlämnande ”på stället” 12 mars 2020 måste därför avslås. Kriminalvården kan således inte ta emot honom i sina lokaler i närtid. NN är däremot oförhindrad att begära att med stöd av 2 kap. 16 § TF erhålla en kopia på den aktuella handlingen. Denna kan till exempel skickas till honom med post”, skriver Kriminalvården i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Hans (ej verifierad) tors, 03/19/2020 - 16:25
Bra att en myndighet vågar använda de undantagsregler som finns. Det hade varit orimligt om man var tvungen att släppa in människor på anstalterna i detta läge.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.