Blandade reaktioner på karensdagsförslag

A-KASSAN2018-01-23
Ett tjugotal remissinstanser har svarat på regeringens remiss om förslaget att ta bort en karensdag i a-kassan. TCO är positiv till förslaget som sådant, medan Arbetsgivarverket anser att underlaget är för dåligt.

Enligt förslagen i promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att man inte kan få a-kassa förrän man varit arbetslös sex dagar under ett år. Det är en minskning från dagens sju dagars karens. TCO ställer sig bakom förslaget och hänvisar till det innebär att Sverige därmed kommer att följa internationella rekommendationer om arbetslöshetsförsäkring.

Enligt TCO stärker förslaget individens ekonomiska trygghet vid arbetslöshet, utan att karensens roll som självrisk försämras. Men också sex dagars karens är att betrakta som en hög självrisk, anser TCO, som vill att antalet karensdagar minskas ytterligare på sikt. 

Arbetsgivarverket anser att skälen till förändringen är otillräckligt genomlysta, och tar därför ingen bestämd ställning till förslaget. Enligt myndighetens remissvar fyller karensdagama en viktig funktion och minskar incitamenten för arbetstagare att använda systemet för att täcka inkomstbortfall under korta perioder av arbetslöshet.

Det är rimligt att anta att fler karensdagar leder till starkare incitament att hitta ett nytt arbete, men att effekten avtar med antalet dagar, skriver Arbetsgivarverket i remissvaret. Forskningen på området är begränsad och mot bakgrund av det oklara forskningsläget avstår myndigheten från att ta ställning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.