Bred översyn av miljömyndigheter

FÖRVALTNING2013-11-28
Regeringen har fastställt direktiv för den utredare som ska se över de statliga myndigheterna på miljöområdet. Syftet är att åstadkomma en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur.

Regeringen vill att resursutnyttjandet bland myndigheterna under miljödepartementet ska bli bättre. En ny myndighetsstruktur ska underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen, enligt de direktiv till utredaren som nu presenterats.

Utredaren ska kartlägga ansvarsfördelningen mellan de centrala förvaltningsmyndigheterna Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Strålsäkerhetsmyndigheten, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt stiftelserna Stockholms internationella miljöinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning.

Senast 1 september nästa år ska kartläggningen redovisas för regeringen, och ett förslag till ny myndighetsstruktur ska presenteras 31 mars 2015.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.