Brister i Arbetsförmedlingens hantering

A-KASSAN2014-08-11
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har tittat närmare på Arbetsförmedlingens hantering av arbetssökandes aktivitetsrapporter. Var femte rapport granskas inte i rätt tid.

Enligt regelverket ska aktivitetsrapporten granskas skyndsamt. Arbetsförmedlingen har bestämmelsen att det ska göras inom 14 dagar från det att den kom in. IAFs genomgång visar att cirka 60 procent av aktivitetsrapporterna granskades inom 7 dagar från det att de kom in. Cirka 20 procent granskades inom 8–14 dagar. En av fem rapporter granskades alltså inte inom utsatt tid.

Om den arbetssökande inte sökt jobb enligt reglerna ska Arbetsförmedlingen skicka en underrättelse till den berörda arbetslöshetskassan. Den underrättelsen skickas redan samma dag som aktivitetsrapporten granskats i nästan nio fall av tio. Övriga går iväg inom 14 dagar.

Men i varannan av underrättelserna hade Arbetsförmedlingen inte bifogat något underlag, visar IAF. Ibland framgick det inte heller tydligt av motiveringen till underrättelsen varför den hade skickats. IAF konstaterar att bristande underlag och motivering till underrättelsen kan leda till att a-kassan behöver begära in kompletterande information, vilket riskerar att leda till längre handläggningstider. För IAF innebär den bristande dokumentationen att möjligheten att utöva tillsyn över handläggningen begränsas, skriver myndigheten.

Arbetsförmedlingen har under våren 2014 påbörjat utbildningsinsatser för att öka kvaliteten i ärendehandläggning, dokumentation och dokumenthantering. Enligt IAFs rapport kan det leda till att Arbetsförmedlingens dokumentation av handläggningen blir bättre.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.