Brister i högskolornas holdingbolag

HÖGSKOLAN2020-03-04
De holdingbolag som ägs av universitet och högskolor drivs inte tillräckligt affärsmässigt och effektivt, skriver Riksrevisionen i en rapport. Det beror delvis på brister i regeringens styrning, enligt Riksrevisionen.

De svenska lärosätena driver 18 olika holdingbolag. De har inrättats för att underlätta en kommersialisering av forskningsreusltat och innovationer, så att forskningen kommer till praktisk nytta i samhället. Men enligt Riksrevisionens granskning lyckas inte lärosätena förvalta bolagen aktivt och professionellt med värdeskapande som övergripande mål.

”Med undantag från att tillsätta en utredning 2019 kan regeringens styrning på området i bästa fall beskrivas som halvhjärtad. Att lärosätena i många fall har valt att styra bolagen med samma bristande engagemang förvärrar situationen”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg granskningen i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen har de flesta av de granskade bolagen brister i sin riskhantering. Sju av dem saknar ekonomiska mål för sin verksamhet, tre saknar både mål och strategier och fem bolag saknar strategi för avyttring av projektbolag. Det finns dessutom påtagliga risker för jävssituationer eftersom mer än vartannat av bolagen har lärosätets rektor eller vice rektor som styrelseordförande.

Riksrevisionen konstaterar också att delar av bolagens arbete visat sig vara bidragsfinansierat, trots att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor. Mer än vart tredje bolag arbetar med uppdragsutbildningar, trots att de inte träffat något avtal om det med lärosätet.

”En alldeles för stor andel av bolagen styrs inte affärsmässigt, effektivt och med god hushållning”, konstaterar Riksrevisionens projektledare Emelie Lilliefeldt i pressmeddelandet.

Enligt Riksrevisionen beror problemen delvis på brister i regeringens styrning, som inte gett lärosätena förutsättningar för en aktiv och professionell förvaltning. Regeringen har inte heller publicerat någon uppföljning av ägarstyrningen sedan 2012, och inte heller någon uppföljning av hur arbetet med ekonomiska mål fungerar

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att tydliggöra vilka verksamheter som kan ingå i bolagen, samt hur ansvar bör fördelas mellan bolag och lärosäte. Regeringen bör dessutom utreda hur rapporteringskedjan mellan bolag, lärosäte och regering kan utvecklas.

Lärosätena själva föreslås utveckla sitt arbete med mål, strategier och riskhantering, samt utveckla uppföljningen av de uppdrag som avtalas med holdingbolagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.