Regeringen tar till sig kritik

HÖGSKOLAN2020-09-07
Regeringen tar till sig av Riksrevisionens kritik mot brister i styrningen av högskolornas holdingbolag. Regeringen har beslutat om nya riktlinjer och pekar på en pågående utredning av frågorna.

Riksrevisionen presenterade i mars en granskning av hur lärosätena driver sina holdingbolag. I rapporten konstaterade myndigheten att brister i styrning och förvaltning leder till att bolagen inte drivs tillräckligt affärsmässigt och effektivt. Enligt Riksrevisionen beror bristerna åtminstone delvis på regeringens styrning av universitet och högskolor.

Enligt rapporten har regeringen inte gett lärosätena förutsättningar för en aktiv och professionell förvaltning av holdingbolagen. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att klargöra vilka verksamheter som kan ingå i holdingbolagens koncerner, samt utreda hur rapporteringskedjan mellan bolag, lärosäte och regering kan utvecklas för att åstadkomma en aktiv och professionell förvaltning av bolagen.

I en skrivelse till riksdagen instämmer nu regeringen i stort i Riksrevisionens iakttagelser och analys. Enligt skrivelsen har regeringen redan vidtagit åtgärder för att utveckla styrningen av holdingbolagen. Nya riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag förtydligar bland annat styrnings- och rapporteringskedjan mellan holdingbolag, lärosäte och regering, skriver regeringen.

Regeringen har också gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Utredningen kommer att behandla flera av de frågor som Riksrevisionen lyfter fram, konstaterar regeringen. Utifrån utredarens förslag kommer regeringen att överväga fler åtgärder för att utveckla innovationsstödet vid lärosätena, bland annat när det gäller holdingbolagen. Dessförinnan redovisar regeringen att den vid första lämpliga redovisningstillfälle ska återkomma till riksdagen när det gäller holdingbolagens verksamhet.

Holdingbolag vid svenska lärosäten

Holdingbolag vid högskolorna har funnits sedan 1990-talet. Sådana finns nu vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Källa: Regeringens skrivelse

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.