Brister i samverkan mellan myndigheter

STATSFÖRVALTNING2020-11-27
I flera statliga stödsystem är flera myndigheter inblandade i beslut och utbetalning. Efter en granskning rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över reglerna för att undvika onödig administration.

Riksrevisionen konstaterar att det i normalfallet är en och samma statliga myndighet som prövar, beslutar och betalar ut stöd till personer, företag eller kommuner. Men det finns ett antal stöd där en myndighet fattar beslut, medan en eller flera andra myndigheter sköter själva utbetalningarna. Enligt granskningen kan det vara en väl avvägd och effektiv ansvarsfördelning, men Riksrevisionen konstaterar att det finns åtskilliga fall där förenklingar bör ske.

Ett exempel är aktivitetsstöd och etableringsersättning, där Arbetsförmedlingen disponerar pengarna och utformar insatsen, medan Försäkringskassan fattar beslut om deltagare och betalar ut pengarna.

”Detta leder till oklara ansvarsförhållandena och ett krångligt flöde av pengar fram och tillbaka mellan myndigheterna. I vissa fall blir det till och med svårt att bedöma hur mycket stödpengar som finns kvar”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg situationen i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen räknar i rapporten upp flera sådana stödområden:

  • Investeringsstödet för solceller – Statens energimyndighet, Boverket och länsstyrelserna delar ansvaret.
  • Stödet till sanering av förorenad mark – Naturvårdsverket gör utbetalningar till länsstyrelserna, som sedan skickar pengarna vidare till kommunerna.
  • Stöd där Regeringskansliet beslutar om utbetalningar – men Sida eller Kammarkollegiet betalar ut stödet, beroende på mottagaren.

Granskningen visar också på brister i myndigheternas digitala handläggarstöd, till exempel när det gäller de EU-styrda jordbruksstöden. För stödet till sanering av förorenad mark finns inget it-baserat handläggarstöd alls, konstaterar Riksrevisionen.

Riksrevisionens rekommendationer till regeringen

  • Låt Försäkringskassan få hela ansvaret för aktivitetsstöd och etableringsersättning.
  • Kammarkollegiet bör sköta alla utbetalningar som Regeringskansliet fattar beslut om.
  • Låt en myndighet få hela ansvaret för solcellsstödet, om det ska vara kvar efter 2021.
  • Förtydliga ansvarsförhållandena kring stödet till sanering av förorenad mark samt låt Naturvårdsverket betala ut direkt till respektive saneringsprojekts huvudaktör.
  • Ge en lämplig myndighet, exempelvis Myndigheten för digital förvaltning, i uppdrag att utreda samordning av myndigheternas arbete med digitaliserade handläggningssystem.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.