Brister i Säpos hantering av personuppgifter

SÄKERHETSPOLISEN2016-11-30
Säkerhetspolisen, Säpo, kritiseras för sina rutiner i samband med att myndigheten lämnar ut personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i länder utanför EU, rapporterar Dagens Juridik.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har i en granskning undersökt hur Säpo hanterar den personliga integriteten i samband med att personuppgifter lämnas ut till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra länder. Nämnden kritiserar Säpo för bristande rutiner och enligt nämnden följer inte Säpo lagen. Nämnden konstaterar dock att det finns behov av undantag i lagen, men dessa möjligheter finns inte i dag.

Det är Säpos rutiner i samband med att myndigheten lämnar ut personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i länder utanför EU, som granskats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Dagens Juridik citerar ur nämndens beslut:

”Utbyte av personuppgifter är av central betydelse för Säkerhetspolisens verksamhet, inte minst för att bekämpa terroristbrott. Den spridning av personuppgifter som ett sådant utbyte innebär är dock ytterst känslig från integritetssynpunkt.”

Lagen kräver att Säpo i förväg utreder hur personuppgifter kommer att behandlas i respektive land, innan några uppgifter lämnas ut. Några sådana rutiner finns inte hos Säpo, skriver Dagens Juridik. Enligt nämnden uppfyller därmed inte Säpos prövningar av skyddsnivån i länder utanför EU eller EES-samarbetet lagens krav. Därför måste Säpo ändra sina rutiner.

Nämnden konstaterar att det kan finnas behov av att i undantagsfall kunna lämna ut personuppgifter till ett tredjeland, trots att landet inte konstaterats ha en tillräcklig skyddsnivå. Med nuvarande lagstiftningen är detta inte tillåtet, konstaterar nämnden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.