Bild: Casper Hedberg

Chef anklagas för sexuella trakasserier

MIGRATIONSVERKET2023-01-27

En arbetsgrupp i Migrationsverket anklagar sin närmaste chef för sexuella trakasserier och hotfullt beteende. Efter flera skrivelser och ett tjugotal incidentrapporter ska situationen utredas. Men chefen sitter kvar under tiden, något som STs avdelningsordförande Sanna Norblad är kritisk till.

– Jag är väldigt bekymrad över arbetsgivarens hantering. Man borde ha undersökt situationen redan när den första skrivelsen gjordes i september, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.

Enligt skrivelserna tar många på enheten omvägar i korridorerna och undviker att sitta i enrum för att slippa möta chefen ensamma. Denne påstås ha en hotfull, tillplattande och kränkande attityd, och skrivelserna vittnar om att den som kommer med synpunkter kan bli nollad i kommande lönerevision.

Chefen sägs också ha kommit med såväl anekdoter med sexuell anspelning som smaklösa skämt i samband med flyktingvågen från Ukraina.

Flera incidentrapporter gäller kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Det allvarligaste exemplet är att den manlige chefen vid en kafferast lagt handen på insidan av låret på en kvinnlig medarbetare, något som andra anställda bevittnade. Enligt kvinnan som anmält händelsen ska chefen även ha påstått att hon erbjudit honom sexuella tjänster under ett utvecklingssamtal. En polisanmälan gjordes, men förundersökningen är nedlagd.

Företagshälsovården Feelgood har anlitats för att utreda fallet som rör sexuella trakasserier, och efter samtal med anmälaren rekommenderade Feelgood bland annat en aktiv dialog om den nuvarande arbetssituationen och planeringen framåt. Feelgood skriver också i rapporten att arbetsgivaren kan överväga ytterligare utredning av anmälan, kartläggning av arbetsmiljön, kompletterande arbetsmiljöinterventioner samt omorganisering av enheten.

Den anklagade enhetschefen säger till Publikt att han uppfattar att utredningen visat att det inte fanns fog för anklagelserna om sexuella trakasserier. De många andra anmälningarna mot honom har snarast handlat om ett drev mot honom för att han krävt att personalen ska arbeta enligt arbetsordningen, hävdar han.

Enligt den ansvariga avdelningschefen pågår det dock ett arbete kring arbetsmiljön.

– För oss är situationen absolut inte över, det finns stora arbetsmiljöutmaningar och vi har tillfört resurser, säger han.

En chef från en annan del av organisationen har tagits in som stöd till enheten – både arbetsgruppen och chefen – och ska bland annat ansvara för att göra riskbedömningar och handlingsplaner.

– Vi kan inte låta den direkt inblandade chefen genomföra riskbedömningarna, säger avdelningschefen.

Han anser att det inte finns skäl att flytta på enhetschefen medan utredningarna pågår.

– Vår prioritet och vårt fokus är att hitta åtgärder för att stärka arbetsmiljön. Inte i första hand att titta på skuld.

STs avdelningsordförande Sanna Norblad är kritisk både till senfärdighet i hanteringen och till att chefen inte flyttas under tiden anmälningarna utreds. Hon anser också att en extern aktör borde ha anlitats för hela utredningen snarare än, som i de flesta fall, den överordnade chefen.

– Det är så kraftiga signaler som har kommit här. Den här chefen har gått över många gränser.

Natalie Schröder, centralt huvudarbetsmiljöombud på Migrationsverket, vill inte uttala sig om lämpligheten i att enhetschefen inte flyttas från enheten under utredningen. Men hon noterar stora brister i arbetsmiljöarbetet på enheten.

– Man har under en längre tid brustit i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Man har varken riskbedömningar eller handlingsplaner, och det är allvarligt. Det är arbetsuppgifter som ligger på chefen, men som inte har blivit utförda, säger hon.

Problemen i arbetsmiljön handlar både om organisation och personers beteenden, bedömer hon.

– Och när det pågår länge briserar det till slut. Det behöver finnas en tydlig handlingsplan som talar om vilka åtgärder som vidtas kontinuerligt, och långsiktigt.

Arbetet med en handlingsplan pågår.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.