Covid-19 kan försämra jämställdheten

JÄMSTÄLLDHET2021-04-27
Jämställdheten kan komma att försämras av coronapandemin, varnar Jämställdhetsmyndigheten i sin årsrapport. Kvinnor och män har drabbats på olika sätt när politiken tvingats prioritera om.

Pandemin har tvingat fram omfattande restriktioner och åtgärder som har gett stora effekter på både ekonomin och samhällslivet, konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande. Många av de politiska besluten har fattats mycket snabbt:

”Då finns det en risk att viktiga perspektiv inte vägs in, och att tidigare mönster av ojämställdhet förstärks. Det kan till exempel handla om vem som stannar hemma med barnen när smittspridningen ökar eller om hur arbetsmiljön påverkas inom yrken som belastats hårt under pandemin. Men det kan också handla om vilka ekonomiska stöd som fördelats under pandemin och hur de kommer kvinnor och män till del”, konstaterar myndighetens analyschef Peter Vikström i pressmeddelandet.

Rapporten är en del av underlaget för statens budget. Enligt rapporten har pandemiåret 2020 påverkat jämställdheten på en rad områden. Det finns också tecken på att myndigheternas jämställdhetsarbete har trappats ned och skjutits upp i samband med de omprioriteringar som behövt ske till följd av pandemin.

”Under året har vi fått höra om vikten av att hålla i och hålla ut i tider av kris. Detta gäller också jämställdhetsambitionerna. Vi ser att det finns anledning att se över Sveriges krisberedskap så att beslut i kommande kriser kan undvika negativa effekter för jämställdheten”, framhåller Peter Vikström.

Coronapandemins påverkan på jämställdheten

Kvinnor och män har drabbats på olika sätt av covid-19 och av de åtgärder som satts in för att dämpa smittspridningen. Några exempel:

  • Fram till den 21 mars 2021 var 54 procent av de avlidna och 71 procent av intensivvårdspatienterna män.
  • Kvinnor har utgjort 52 procent av de smittade i covid-19 och står för majoriteten av långtidssjukskrivningarna (54 procent). De anmälda arbetssjukdomarna bland kvinnor ökade under 2020 med 119 procent jämfört med året innan, medan anmälningarna bland män ökade med 28 procent.
  • Uttaget av tillfällig föräldrapenning har fördelats olika mellan kvinnor och män under pandemin. Eftersom kvinnor står för majoriteten av uttaget (61 procent) har de också i större utsträckning tagit konsekvenserna i form av inkomstbortfall.
  • Pandemin innebär också en ökad risk för mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den sociala isoleringen kan leda till begränsade möjligheter till upptäckt, stöd och skydd. Anmälningsstatistiken gällande misshandelsbrott mot kvinnor har ökat. Antalet anmälda våldtäkter mot barn och anmälningar gällande köp av sexuell tjänst har också ökat.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.