Datainspektionen tvingas byta namn

DATAINSPEKTIONEN2020-09-23
Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten, slår regeringen fast i budgetpropositionen. Myndigheten själv skulle dock hellre ha hetat Dataskyddsmyndigheten.

Förslaget om att byta namn på Datainspektionen har tidigare presenterats i en promemoria från justitiedepartementet. Det gamla namnet är enligt promemorian ålderdomligt. Flera remissinstanser har pekat på att ordet integritet har flera olika betydelser som faller utanför myndighetens tillsynsområde.

Datainspektionen anser att namnet bör referera till dataskydd och föreslog därför Dataskyddsmyndigheten som nytt namn. Myndigheten pekar på att namnet Integritetsskyddsmyndigheten bland annat kan ifrågasättas från ett klarspråksperspektiv. Myndigheten Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden gick emot förslaget och ansåg att det finns en uppenbar förväxlingsrisk mellan nämndens namn och det föreslagna namnet.

Regeringen konstaterar att det är svårt att ge myndigheten ett namn som i detalj beskriver dess uppdrag samtidigt som namnet ska vara kärnfullt och markera myndighetens förändrade uppdrag. Det nya namnet ska understryka den huvudsakliga inriktningen på verksamheten. Och eftersom Datainspektionen har ett brett ansvar för att människor ska skyddas mot kränkningar av den personliga integriteten är det naturligt att markera det i myndighetens nya namn, tycker regeringen.

Risken för att Integritetsskyddsmyndigheten skulle komma att förväxlas med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden anser regeringen vara liten.

Namnbytet föreslås vara genomfört 1 januari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.