Dataskydd går före tryckfrihet

ÖPPENHET2013-02-12

Uppochnedvända världen, säger S- och M-parlamentariker i EU om det lagförslag som sätter dataskydd före andra rättigheter. Men Piratpartiet tycker att förslaget är bra.

Av:  Staffan Dahllöf

EU-kommissionen vill ersätta dataskyddsdirektivet – i Sverige personuppgiftslagen – med en förordning. Samma lagtext ska gälla i samtliga medlemsländer.

Inom EU-parlamentet finns farhågor om att lagen kan göra tusentals webbsidor olagliga genom att personuppgifter på sajterna stämplas som integritetskränkande.

En som oroar sig över konsekvenserna är Anna Hedh (S). I en fråga till EU-kommissionären Viviane Reding undrar hon bland annat om avsikten är att begränsa yttrandefriheten.

Hon har fått till svar att för personuppgifter som är »tillgängliga för ett obegränsat antal personer omfattas behandlingen av den föreslagna förordningen«. Viviane Reding skriver också att medlemsstaterna får skapa egna undantag för att säkra yttrandefriheten.

– Detta blir uppochnedvända världen, publicering blir olaglig förutom när undantag ges. I stället borde det vara tvärtom, att hantering är laglig förutom i fall där rätten till privatliv blir kränkt, säger Anna Hedh.

På justitiedepartementet är man också bekymrad:

– Man ska inte behöva konstruera undantag för tryckfriheten, säger David Törngren på departementets grundlagsenhet.

Med en gemensam datalag för hela EU kan myndigheterna också bli tvungna att radera personuppgifter ur sina register. Uppgifter ska ha samlats in för ett speciellt syfte och avlägsnas när de inte längre behövs.

– Här måste vi ha 100 procent subsidiaritet. Offentlighetsprincipen ska regleras i Sverige, säger EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

Piratpartiet, som ingår i samma partigrupp som den ansvarige för EU-parlamentets betänkande, stödjer däremot förslaget.

– Jag kan inte se något hot mot tryckfriheten eller offentlighetsprincipen, men en chans att harmonisera dataskyddet, säger Piratpartiets Amelia Andersdotter, som menar att kritikerna går it-företagens ärenden.

 

Anna Maria Corazza Bildt vänder sig mot beskrivningen:

– Förslaget får effekter för tusentals småföretag och för människors vardag och rättigheter, inte bara för Google och Facebook, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA