Dataskyddsregler blir lag i EU-länder

ÖPPENHET2016-01-20
Efter åratal av förhandlingar står det klart att EU får nya data­skydds­regler 2018. Till skillnad från dagens regelverk blir de direktverkande lag i medlemsländerna. Det kan påverka den svenska öppenheten.

Syftet med den nya förordningen är att förbättra skyddet av personuppgifter och att underlätta gränsöverskridande handel – samma regler ska gälla inom hela EU. 

Dataskyddsförordningen blir direkt­verkande lag i alla EU-länder, men medlems­länderna ska göra egna undan­tag till skydd för yttrandefriheten. Den svenska regeringen har drivit igenom en liknande ordning för offentlighetsprincipen, som inte fanns omnämnd i det ursprungliga förslaget.

Sveriges förhandlare David Harrby anser inte att de nya reglerna kommer att innebära några större förändringar för den svenska öppenheten jämfört med i dag. 

Men såväl yttrandefriheten som offent­lighetsprincipen måste enligt förordningen samordnas med de krav som förordningen ställer på integritetsskydd. 

Advokaten och EU-rättsexperten Ulf Öberg förklarade i Publikt nr 11/2015 att det kan finnas en mer omedelbar risk för att det uppstår en normkonflikt mellan förordningen och svensk grundlag.

– Ytterst blir det EU-domstolen som kommer att tolka förordningen, konstaterade han.

Precis som i nuvarande dataskyddsdirektiv, som ligger till grund för personuppgiftslagen, krävs i många fall samtycke för att använda någons personuppgifter.

Hantering av känsliga personuppgifter – om etniskt ursprung, politiska åsikter, facklig tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning – är i princip förbjuden och får bara ske i undantagsfall.

Det ska också finnas en rätt att i vissa fall bli »glömd« och få sina personuppgifter raderade.

Den som bryter mot förordningen kan få böta upp till 20 miljoner euro eller, om det är ett företag, motsvarande fyra procent av årsomsättningen.

Det formella beslutet om förordningen beräknas bli klart under våren. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Öppenhet
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.