Dataskyddsregler blir lag i EU-länder

ÖPPENHET2016-01-20

Efter åratal av förhandlingar står det klart att EU får nya data­skydds­regler 2018. Till skillnad från dagens regelverk blir de direktverkande lag i medlemsländerna. Det kan påverka den svenska öppenheten.

Syftet med den nya förordningen är att förbättra skyddet av personuppgifter och att underlätta gränsöverskridande handel – samma regler ska gälla inom hela EU.

Dataskyddsförordningen blir direkt­verkande lag i alla EU-länder, men medlems­länderna ska göra egna undan­tag till skydd för yttrandefriheten. Den svenska regeringen har drivit igenom en liknande ordning för offentlighetsprincipen, som inte fanns omnämnd i det ursprungliga förslaget.

Sveriges förhandlare David Harrby anser inte att de nya reglerna kommer att innebära några större förändringar för den svenska öppenheten jämfört med i dag.

Men såväl yttrandefriheten som offent­lighetsprincipen måste enligt förordningen samordnas med de krav som förordningen ställer på integritetsskydd.

Advokaten och EU-rättsexperten Ulf Öberg förklarade i Publikt nr 11/2015 att det kan finnas en mer omedelbar risk för att det uppstår en normkonflikt mellan förordningen och svensk grundlag.

– Ytterst blir det EU-domstolen som kommer att tolka förordningen, konstaterade han.

Precis som i nuvarande dataskyddsdirektiv, som ligger till grund för personuppgiftslagen, krävs i många fall samtycke för att använda någons personuppgifter.

Hantering av känsliga personuppgifter – om etniskt ursprung, politiska åsikter, facklig tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning – är i princip förbjuden och får bara ske i undantagsfall.

Det ska också finnas en rätt att i vissa fall bli »glömd« och få sina personuppgifter raderade.

Den som bryter mot förordningen kan få böta upp till 20 miljoner euro eller, om det är ett företag, motsvarande fyra procent av årsomsättningen.

Det formella beslutet om förordningen beräknas bli klart under våren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Öppenhet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA