Ny datalag kan göra hemsidor olagliga

INTEGRITET2012-11-28

Blogga om Fredrik Reinfeldts farfars farfar? Twittra om fackklubbsvalet? Det kan bli svårt om ett förslag från EU-kommissionen skulle gå igenom.

Av:  Staffan Dahllöf

Enligt personuppgiftslagen krävs »uttryckligt samtycke« för att sprida uppgifter elektroniskt om till exempel andras etniska bakgrund, politiska åsikter, religion, medlemskap i fackförening och hälsa. Undantaget är sådant som sker för »journalistiska ända­mål«.

Numera är det också i princip tillåtet att lägga ut sådana personuppgifter i löpande text, så länge de inte anses kränka någons integritet.

Än så länge.

En ny omfattande datalag som förhandlas i EU kan få konsekvenser för tusentals, eller miljoner, webbsidor. Det visar läckta dokument från förhandlingarna.

Kravet på samtycke ska gälla för sociala medier som är tillgängliga för ett »obegränsat antal individer«. Vad som är tillåtet ska baseras på EU-domstolens avgörande om Bodil Lindqvist 2003. Hon hade fem år tidigare lagt ut en skämtsam kommentar om en kollegas stukade fot på en hemsida för Alseda församling.

Det var ett brott mot EUs dataskyddsdirektiv, fastslog EU-domarna. Den stukade foten var en »känslig personupplysning«.

– Uppenbarligen ska Lindqvistdomen gälla med full kraft. Det har vi och andra ifrågasatt. Många Facebook-sidor är ju tillgängliga för alla. Det blir ett problem om man inför en lag som ingen följer, säger David Törngren på justitiedepartementets grundlagsenhet.

EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) har ställt skriftliga, ännu obesvarade, frågor till kommissionen där hon bland annat undrar om avsikten är att begränsa yttrandefriheten med hänvisning till Lindqvist-domen.

Nu pågår förhandlingar om förslaget mellan experter i ministerrådets regi, och inom EU-parlamentet. Parlamentet väntas ta ställning till våren.

Personuppgiftslagen

  • Personuppgiftslagen, pul, från 1998 bygger på EUs dataskyddsdirektiv från 1995.
  • Pul tillåter sedan 2007 »personuppgifter i löpande text«.
  • EU-kommissionen vill att dataskyddsdirektivet i huvudsak ersätts med en förordning – samma lagtext ska gälla i samtliga medlemsländer. Det minskar möjligheten till mjukare tillämpning och andra hänsyn, som till offentlighetsprincipen i Sverige.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA