Förslag ska stärka integritetsskyddet

INTEGRITET2017-06-07

Det blir allt svårare för medborgare att ha kontroll över de personuppgifter som samlas in av företag och myndigheter. Därför föreslår nu Integritetskommittén nya uppdrag till flera myndigheter, bland andra Datainspektionen, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket och Skolverket.

I takt med att digitaliseringen ökar cirkulerar alltfler personuppgifter på nätet. Den parlamentariskt sammansatta Integritetskommittén konstaterar att individens fredade sfär minskar och den personliga identiteten håller på att urholkas. Den stora mängden information som hanteras på nätet gör det möjligt att göra närgångna kartläggningar av enskilda individer.

Enligt kommittén, som nu har lämnat sitt slutbetänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, är en av de allvarligaste riskerna med digitaliseringen arbetsgivares övervakning och kontroll av sina anställda. Andra allvarliga risker som pekas ut av kommittén är att myndigheter brister i informationssäkerhet och hanterar kunddata i det så kallade molnet.

Pensionsmyndigheten har redan tidigare pekat på problemen med att externa it-leverantörer inte har tillräckligt långtgående tystnadsplikt. Integritetskommittén tycker att regeringen i närtid bör undersöka förutsättningarna för en statlig molntjänst – ett förslag som Statens servicecenter tidigare har lyft fram som ett sätt att förbättra integritetsskyddet.

Enligt kommitténs förslag bör också Statskontoret göra en analys av Datainspektionen för att ta reda på vilka resurser och vilken kompetens som myndigheten kommer att behöva de närmaste åren. Enligt kommittén bör också att ett antal myndigheter – bland andra Datainspektionen, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket och Skolverket – utarbeta så kallade uppförandekoder om hur personuppgifter ska hanteras.

Integritetskommittén tycker att Sverige ska satsa på att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och anser därför att man bör satsa på forskning om digitalisering och personlig integritet. Att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas om ett år, i maj 2018, gör enligt kommittén tidpunkten extra lämplig för att satsa på ett integritetsstärkande arbete. Det kan, står det i slutbetänkandet, ge ”en särskild skjuts åt arbetet med att stärka integritetsskyddet”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA