Regler om dataskydd kan påverka svensk yttrandefrihet

ÖPPENHET2015-10-28
Just nu pågår slutförhandlingarna om EUs nya dataskyddsregler. Sverige har fått igenom ändringar som syftar till att freda yttrande­friheten och offentlighetsprincipen. Men i slutänden kan ändå EU-domstolen komma att köra över svenska grundlagar.

De nya dataskyddsreglerna diskuteras nu mellan EUs ministerråd, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Målet är att de ska bli klara före jul och träda i kraft 2018. 

Reglerna ska utformas som en förordning och blir direktverkande lag i alla EUs medlemsländer. De ska ersätta EUs dataskyddsdirektiv från 1995 och den svenska personuppgiftslagen, pul. 

Det nya regelverket blir mer detal­jerat än det gamla dataskyddsdirektivet och den som bryter mot det kan få höga böter. Europaparlamentet före­slår att böterna ska kunna uppgå till 100 miljoner euro eller 5 procent av ett företags årsomsättning.

De svenska förhandlarna har arbe­tat för att yttrandefriheten och offentlighetsprincipen inte ska påverkas negativt. Det har lett till att offentlighetsprincipen nu finns inskriven i förordningen. Likaså finns regler om att medlemsstaterna ska göra undantag för att skydda yttrandefriheten. I båda fallen måste den nationella lagstiftningen vara förenlig med förordningens regler om integritetsskydd.

Regeringens förhandlare, David Harrby, anser inte att förordningen innebär någon substantiell förändring jämfört med dagens regler.

– Från Sveriges sida är vi nöjda med den kompromiss vi kommit fram till i ministerrådet, säger han.

Advokaten och EU-experten Ulf Öberg säger att det är oklart om förordningens skrivningar innebär att yttrandefriheten och offentlighetsprincipen blir över- eller underordnade dataskyddet.

– Men om man tittar på ingressen till förordningen så tycks det finnas en uppenbar risk för att skyddet för person­uppgifter blir överordnat.

 Ulf Öberg säger också att det finns en mer omedelbar risk för en normkonflikt mellan förordningen och svensk grundlag i och med att reglerna kommer att gälla direkt, utan mellanliggande svensk lagstiftning.

– Ytterst blir det EU-domstolen som kommer att tolka förordningen, konstaterar han.

De nya nya dataskyddsreglerna

  • Enskilda individer ska få bättre kontroll över sina personliga data.
  • Enhetliga regler ska underlätta för företag att arbeta över gränserna.
  • Företag med bas utanför EU måste följa reglerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Öppenhet
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.