EUs nya dataskyddsregler blir lag 2018

ÖPPENHET2015-12-21
Förhandlingarna om EUs nya dataskyddsregler är klara. I stora delar påminner de om dagens regelverk. Men en avgörande skillnad är att de blir direktverkande lag i medlemsländerna. Det kan öka EU-domstolens inflytande – också på den svenska öppenheten.

Efter åratal av förhandlingar har nu EU-parlamentets och ministerrådets förhandlare enats om nya dataskyddsregler.

Syftet är att förbättra skyddet av personuppgifter och att underlätta gränsöverskridande handel – samma regler ska gälla inom hela EU. Det underlättas av att reglerna är utformade som en förordning, vilket innebär att de blir direktverkande lag i medlemsländerna.

Den svenska regeringen har fått igenom skrivningar som ska freda yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Och regeringens förhandlare David Harrby anser inte att de nya reglerna kommer att innebära några större förändringar jämfört med i dag.

Men såväl yttrandefriheten som offentlighetsprincipen måste samordnas med de krav som förordningen ställer på integritetsskydd.

Och enligt vad advokaten och EU-rättsexperten Ulf Öberg förklarade i Publikt nr 11 är det oklart om öppenheten blir över- eller underordnad dataskyddet.

– Ytterst blir det EU-domstolen som kommer att tolka förordningen, konstaterade han.

Precis som i nuvarande dataskyddsdirektiv – som ligger till grund för personuppgiftslagen, pul – krävs samtycke för att använda någons personuppgifter. Hantering av känsliga personuppgifter – om etniskt ursprung, politiska åsikter, facklig tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning – är i princip förbjudet och får bara ske i undantagsfall.

Det ska också finnas en rätt att bli ”glömd” och få sina personuppgifter raderade.

Den som bryter mot förordningen kan få böta upp till 20 miljoner euro eller, om det är ett företag, motsvarande fyra procent av årsomsättningen.

Den formella behandlingen av dataskyddsförordningen beräknas bli klar våren 2016 och förordningen ska träda i kraft under 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.