EUs nya dataskyddsregler blir lag 2018  

ÖPPENHET2015-12-21

Förhandlingarna om EUs nya dataskyddsregler är klara. I stora delar påminner de om dagens regelverk. Men en avgörande skillnad är att de blir direktverkande lag i medlemsländerna. Det kan öka EU-domstolens inflytande – också på den svenska öppenheten.

Efter åratal av förhandlingar har nu EU-parlamentets och ministerrådets förhandlare enats om nya dataskyddsregler.

Syftet är att förbättra skyddet av personuppgifter och att underlätta gränsöverskridande handel – samma regler ska gälla inom hela EU. Det underlättas av att reglerna är utformade som en förordning, vilket innebär att de blir direktverkande lag i medlemsländerna.

Den svenska regeringen har fått igenom skrivningar som ska freda yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Och regeringens förhandlare David Harrby anser inte att de nya reglerna kommer att innebära några större förändringar jämfört med i dag.

Men såväl yttrandefriheten som offentlighetsprincipen måste samordnas med de krav som förordningen ställer på integritetsskydd.

Och enligt vad advokaten och EU-rättsexperten Ulf Öberg förklarade i Publikt nr 11 är det oklart om öppenheten blir över- eller underordnad dataskyddet.

– Ytterst blir det EU-domstolen som kommer att tolka förordningen, konstaterade han.

Precis som i nuvarande dataskyddsdirektiv – som ligger till grund för personuppgiftslagen, pul – krävs samtycke för att använda någons personuppgifter. Hantering av känsliga personuppgifter – om etniskt ursprung, politiska åsikter, facklig tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning – är i princip förbjudet och får bara ske i undantagsfall.

Det ska också finnas en rätt att bli ”glömd” och få sina personuppgifter raderade.

Den som bryter mot förordningen kan få böta upp till 20 miljoner euro eller, om det är ett företag, motsvarande fyra procent av årsomsättningen.

Den formella behandlingen av dataskyddsförordningen beräknas bli klar våren 2016 och förordningen ska träda i kraft under 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA