Debatt om medarbetarundersökningar

ARBETSMILJÖ2014-05-26
Enligt en studie lägger företag och myndigheter årligen en halv miljard kronor på medarbetarundersökningar. Värdet av undersökningarna ifrågasätts i en debatt i Svenska Dagbladet.

Aktuella internationella forskningsstudier visar att nöjda medarbetare i sig inte räcker för att man skall uppnå bättre prestationer, skriver Erik Kärnekull, Pelle Edmark och Erik Gauffin, författare till rapporten ”Nöjda medarbetare räcker inte”, i Svenska Dagbladet. De tre har studerat den statliga sektorns medarbetarundersökningar under de fem senaste åren. De har studerat material från 99 myndigheter med fler än 50 anställda och drar slutsatsen att svenska medarbetarundersökningar inte bidrar till att utveckla en organisations prestationsförmåga.

”Resultatet är att myndighetsledningarna i dag har blivit pantfångar hos medarbetarna. Regering, riksdag och ytterst medborgarnas krav på förnyelse av den offentliga förvaltningen riskerar därför att bli sekundära. Detta förstärker ytterligare argumenten för att sluta med denna typ av undersökningar”, skriver de tre.

Torbjörn Sjöström och Kicki Molin på Novus tycker deras (Kärnekull/Edmark/Gauffin) resonemang är märkliga. Det verkar gå ut på att det är ointressant att följa upp hur medarbetare trivs på jobbet, att det enbart skulle vara slöseri med pengar. Resonemanget att nöjda medarbetare automatiskt skulle leda till nöjda kunder är lika märkligt, skriver de två i Svenska Dagbladet:

”Medarbetarundersökningar är en viktig nyckel i att följa upp stora organisationer. Men precis som med alla undersökningar är det viktigt att de är ändamålsenliga, aktuella, knyter an till den verklighet som de anställda lever i, mäter kulturen samt att man faktiskt agerar på resultaten.”.

”En myndighet har som främsta målsättning att på ett rättssäkert sätt agera enligt gällande lagar och regler, inte att maximera kundnöjdheten till varje pris”, svarar Pierre Schou, vd på Vestra.

Myndigheter med tuffa förutsättningar, som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, kommer att ha svårt att nå ett högt nöjd-kund-index, konstaterar han i sin debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är därför inte särskilt konstigt att medarbetarundersökningar kan leda till att medarbetarna är mer nöjda än kunderna.

Pierre Schou anser inte att rapporten ”Nöjda medarbetare räcker inte” lyckas visa att medarbetarundersökningar är meningslösa:

”Det saknas helt enkelt data i rapporten som underbygger deras argument. Istället för att sluta med medarbetarundersökningar behöver de förbättras så att de följer upp organisationens viktigaste frågor såsom uppdrag, mål, effektivitet och kundfokus samt inte minst att det satsas på ett professionellt förbättringsarbete”, skriver Pierre Schou.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.