Annons:

DO ser brister i arbetet mot diskriminering

HÖGSKOLAN2022-11-23

Det finns stora brister i lärosätenas förebyggande arbete mot diskriminering, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, efter en tillsyn av 18 svenska högskolor och universitet.

I sin rapport slår DO fast att universitet och högskolor har stora brister i det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för studenter.

DO konstaterar att aktiva åtgärder är ett viktigt verktyg för att förbygga att studenter utsätts för diskriminering och säkerställa att alla ges lika rättigheter och möjligheter. Sedan 2019 har DO genomfört tillsyn av 18 lärosätens arbete med aktiva åtgärder. Inte ett enda lärosäte levde enligt DO upp till diskrimineringslagens krav.

”I dag finns över 400 000 studenter på lärosäten i Sverige. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder är till för att skydda studenter från diskriminering är det allvarligt att inget lärosäte lever upp till lagens krav”, understryker diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Lärosätena brister enligt DO framför allt när det gäller lagens krav på att undersöka risker för diskriminering.

Enligt rapporten är de tre vanligaste orsakerna till att lärosäten inte lyckas uppfylla lagens krav på undersökning:

  • Att undersökningarna inte är utformade för att identifiera risker för diskriminering.
  • Att undersökningarna inte omfattar alla diskrimineringsgrunder, alla former av diskriminering, eller alla de områden som utpekas i diskrimineringslagen.
  • Att undersökningarna inte omfattar hela lärosätet.

”Att lärosätena inte arbetar med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen kan leda till att risken för att enskilda individer utsätts för diskriminering ökar. Det vi kan se i analysen är att lärosätena behöver skapa en tydlig arbetsprocess för aktiva åtgärder och att de behöver utveckla arbetet med undersökningsdelen i arbetet”, kommenterar utredaren Love Ander rapportens slutsatser i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA