DO stämmer Mittuniversitetet

DISKRIMINERING2014-05-06
Mittuniversitetet reserverade en del av forskningsmedlen för kvinnor. Det är diskriminering, hävdar Diskrimineringsombudsmannen som vill att Arbetsdomstolen prövar frågan.

I höstas utlyste Mittuniversitetet via e-post möjligheten att söka en viss pott forskningsmedel. En manlig lektor vid universitetet upptäckte att informationen enbart hade gått till kvinnor.

Lektorn, som nu företräds av diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att han på grund av tillvägagångssättet gått miste om en möjlighet att söka forskningsmedel.

Enligt Mittuniversitetet var tanken med forskningsmedlen att de skulle gå till ett underrepresenterat kön.

Positiv särbehandling kan vara tillåtet i vissa fall, exempelvis för att skapa en mer jämn könsfördelning på en arbetsplats.  Av diskrimineringslagens förarbeten framgår dock att kön inte får vara automatiskt avgörande, utan att en objektiv bedömning ska göras av exempelvis meriter.

I det här fallet anser därför DO att Mittuniversitetet genom att helt utesluta män från möjligheten att söka medlen har gått för långt. Det universitetet har gjort kan liknas vid kvotering, som inte är tillåtet, anser DO.

”Gör man rätt finns det absolut möjlighet att använda sig av positiv särbehandling, men urvalsprocessen får inte göras med automatik. Det måste först göras en objektiv bedömning av de sökandes meriter utan att ta hänsyn till kön”, skriver DO Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

Om arbetsgivaren efter en objektiv värdering kan konstatera att meriterna i stort är likvärdiga finns möjlighet att välja underrepresenterat kön, menar DO.

DO förbereder nu en stämning av Mittuniversitetet inför Arbetsdomstolen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.