En högre andel ST-medlemmar är nöjda med sin lön

ST2024-05-14

Trots ett par år med hög inflation är en högre andel ST-medlemmar nöjda med sin lön än för två år sedan, visar förbundets nya medlemsundersökning.

Synen på lönen bland STs medlemmar har svängt. 2022 var fler var missnöjda än nöjda med sin lön – nu är förhållandet det omvända.

I förbundets nya medlemsundersökning uppger 41 procent av de svarande att de är nöjda med sin lön. Det är 4 procentenheter högre än i den förra mätningen, som gjordes 2022.

Samtidigt svarar 37 procent att de är missnöjda med sin lön – en minskning med 3 procentenheter.

Britta Lejon, förbundsordförande för ST, menar att svängningen går att härleda till förbundets arbete.

– Dels har vi medvetet jobbat med lönefrågorna, dels har vi ökat informationsinsatserna. Det tror jag är viktigt, att vi går ut och beskriver vad det är vi och arbetsgivaren vill göra i förhandlingarna. Att vi också berättar vad vi stoppar och varför. Jag tror att det alltid är av godo att öka medvetenheten om vad som står på spel i förhandlingarna, säger Britta Lejon.

Löneförhandlingsarbetet är också den enskilda punkt där medlemmarnas nöjdhet med ST ökat mest sedan förra mätningen.

– Men vi ser även att våra medlemmar, precis som allt fler personer i statsförvaltningen, har högre utbildningsnivå i dag, vilket brukar återspegla sig i högre lön. Det tror jag också påverkar hur många som är nöjda, säger Britta Lejon.

Enligt undersökningen har andelen medlemmar med en lön under 32 000 kronor i månaden minskat markant, med 15 procentenheter sedan 2022. Just vid denna nivå finns också en brytpunkt; när medlemmar tjänar över 32 000 kronor i månaden anser sig fler vara nöjda med sin lön än missnöjda.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Fackligt Löner
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA