ESV dömer ut högskolestiftelser

HÖGSKOLA2013-10-11

Förslaget om högskolestiftelser får stora konsekvenser för statens budget. Det skriver Ekonomistyrningsverket i sitt remissvar på den statliga utredning som anser att förslaget är kostnadsneutralt.

En statlig utredning har föreslagit att självständigheten för de svenska universiteten och högskolorna kan ökas genom att en särskild stiftelseform inrättas för högskolor. Enligt Ekonomistyrningsverket, ESV, går själva syftet att uppnå redan idag, utan särskilda högskolstiftelser. ESV påpekar att också verksamheter som drivs i myndighetsform omfattas av ett regelverk som säkrar att verksamheten bedrivs på ett öppet, demokratiskt, rättssäkert och effektivt sätt.

ESV anser även att de föreslagna stiftelserna skulle drabbas av ökade kostnader på grund av dubbel redovisning. Stiftelserna skulle omfattas av det regelverk som gäller stiftelser, och själva högskolorna av aktiebolagslagen. Bokföringslagen och redovisningslagen tillämpas då enligt samma regler som för en privat stiftelse. Men högskolestiftelserna skulle dessutom behöva redovisa enligt statens redovisningsprinciper och ingå i årsredovisningen för staten.

Dessutom skulle de högskolor som ombildas drabbas av omfattande kostnader i samband med ombildningen, påpekar ESV.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.