Få får ersättning för arbetsskada

SOCIALFÖRSÄKRING2022-05-04

I 87 av 100 rättsfall om arbetsskadeersättning godtar domstolen Försäkringskassans avslag, visar en granskning som tidningen Du&Jobbet har gjort.

Du&Jobbet har gått igenom 100 domar i förvaltningsrätt och kammarrätt från 2021 och 2022 som rör överklaganden om arbetsskadeersättning, livränta. I endast 13 fall fick den överklagande rätt, och i några av dessa ärenden innebar domen bara att Försäkringskassan måste göra en förnyad utredning.

Juristen Tom Aspengren på LO-TCO Rättsskydd, som driver arbetsskadeärenden, säger till Du&Jobbet att domstolarna uppfattar Försäkringskassan och dess försäkringsmedicinska rådgivare som opartiska, och att utlåtanden från de försäkringsmedicinska rådgivarna väger tyngre än andra läkares bedömningar.

”När vi överklagar ett ärende till förvaltningsrätten står det 3-0 till Försäkringskassan redan från början”, säger han till tidningen.

Ett skäl till det är att lagstiftningen om arbetsskador skärpts, och att läkarkåren och forskarna enligt regelverket måste vara någorlunda överens om vad som är eller inte är en arbetsskada. När uppfattningen hos behandlande läkare och specialister skiljer sig från Försäkringskassans och dess expertis kan det tas till intäkt för att det inte råder tillräcklig konsensus om att en skada orsakats av arbetet.

Du&Jobbet har talat med flera specialister på arbets- och miljömedicin som är kritiska till hur reglerna slår. Försäkringskassan och de försäkringsmedicinska rådgivarna har i princip vetorätt, anser Ulf Flodin, överläkare och docent vid Arbets- och miljömedicin i Linköping.

”Så som det fungerar idag anser jag att det vore hederligare att säga att vi inte har någon rätt till ersättning för arbetsskador annat än i undantagsfall. Man borde säga till de unga att inte söka sig till yrken där man riskerar skador och sjukdomar. Bli konsulter i stället”, säger han till tidningen.

Daniel Hansson, områdeschef inom Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning, besvarar kritiken. ”Vi har kunniga utredare och försäkringsmedicinska rådgivare vilket innebär att vi har fullgoda möjligheter att utreda och bedöma arbetsskador”, säger han till Du & Jobbet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA