Facket förlorade tvist om vaccinationskrav

ARBETSRÄTT2024-01-10

Vårdföretaget Aleris hade rätt att stänga av tre anställda från arbetet för att de vägrat vaccinera sig. Det framgår av en dom i Arbetsdomstolen, AD.

Aleris införde 2021 en vaccinationspolicy som innebar ett krav på vaccination mot covid-19 för personal som arbetade med vård av patienter i bolagets geriatriska verksamhet. Tre undersköterskor blev under vintern 2021/22 avstängda från jobbet därför att de vägrat efterkomma arbetsgivarens krav att de skulle vaccinera sig. Kommunal ställde i centrala förhandlingar krav på att arbetsgivaren skulle betala både lön och andra ersättningar till dem, enligt deras enskilda anställningsavtal och kollektivavtalet. Efter avslutade förhandlingar stämde facket arbetsgivaren till AD.

AD har nu kommit fram till att Aleris hade rätt att med stöd av arbetsledningsrätten fatta beslut om vaccinationspolicyn. Därmed anses de arbetstagare som inte vaccinerat sig i enlighet med policyn inte ha stått till arbetsgivarens förfogande och därmed inte haft rätt till lön.

Enligt AD har vaccinationspolicyn tillkommit efter noggranna överväganden, och utgått från vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför var det enligt AD proportionerligt att införa policyn. Bolagets intresse väger med andra ord tyngre än arbetstagarnas, skriver AD:

”Policyn hade alltså ett viktigt och legitimt ändamål. Mindre ingripande åtgärder skulle inte ha haft samma effekt. Tillämpningen av policyn var proportionerlig i förhållande till det legitima ändamålet. Arbetstagarna har därmed inte stått till bolagets förfogande för arbete och har inte haft rätt till lön under den omtvistade perioden”, skriver AD i domen.

ADs utslag innebär att Kommunals yrkanden om lön, semesterlön och semesterersättning samt allmänna skadestånd för kollektivavtalsbrott avslås. Förbundet åläggs dessutom att betala arbetsgivarens rättegångskostnader om 280 000 kronor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA