Bild: Casper Hedberg

Facket kritiskt till förslag om minskade anslag

STATSBUDGETEN2021-09-22

Migrationsverket föreslås få lägre anslag de kommande åren i regeringens budgetproposition. Myndighetsledningen ser möjligheter att kapa kostnader, men från fackligt håll finns en oro över konsekvenserna.

I regeringens höstbudget som presenterades tidigare i veckan föreslås sänkta anslag för Migrationsverket under de kommande åren. Detta efter att myndighetens ledning flaggat i sitt budgetunderlag för att det fanns möjlighet att kapa kostnader, bland annat till följd av ett minskat antal asylsökande.

I budgetpropositionen för nästa år föreslås nu en minskning av myndighetens anslag med 150 miljoner kronor, som då totalt landar på 4,2 miljarder kronor. De efterföljande två åren föreslås ytterligare sänkningar av anslagen, vilket ligger i linje med vad Migrationsverkets ledning har föreslagit.

STs avdelning vid Migrationsverket är däremot orolig över vilka konsekvenser de krympta anslagen kommer att få. Facket delar inte heller ledningens syn på besparingsmöjligheterna och tycker att det saknas en långsiktighet i planeringen av verksamheten.

Även om antalet asylsökande minskat finns andra uppgifter som i stället har växt, enligt ST.

– Vi har redan minskat kostymen i nästan fyra år och det är inte så att vi sitter utan arbetsuppgifter. Vi ligger efter på i stort sett alla ärendeslag och det handlar mycket om att det finns en osäkerhet bland personalen som flyr från myndigheten och gör att vi tappar viktig kompetens, säger Sanna Norblad som är avdelningsordförande för ST vid Migrationsverket.

Vad tänker du om att det är myndighetsledningen tog initiativet till det här?

– Det känns konstigt. Ledningen borde ta ett större ansvar för hur det ser ut i verksamheten. Vi har stora problem med att behålla personal och kompetens och skulle behöva höja lönerna och satsa på arbetsmiljön.

Vilka konsekvenser ser du att besparingarna kommer att leda till under nästa år?

– Det blir aldrig arbetsro, utan man jobbar på en myndighet där det hela tiden finns en otrygghet över vem som kommer att drabbas av övertalighet nästa gång. Den oron skapar stora problem och skadar produktionen. Anställda tappar gnistan och tänker att man behöver ta sig härifrån, säger Sanna Norblad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA