Umeå universitet har dragit ned på personal trots att verksamheten går med budgetöverskott. På bilden Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.
Bild: Ulrika Bergfors
Umeå universitet har dragit ned på personal trots att verksamheten går med budgetöverskott. På bilden Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Färre anställda trots budgetöverskott

HÖGSKOLAN2019-05-17
Flera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.

Umeå universitet hade ett budgetöverskott på 170 miljoner kronor förra året. Dessutom har verksamheten 800 miljoner i sparkapital, enligt siffror som SVT har tagit fram. På personalsidan drog universitet däremot ned med 11 procent mellan 2014 och 2018.

Bakom siffrorna döljer sig framför allt det faktum att de visstidsanställda har blivit fler samtidigt som de med tillsvidareanställning har blivit färre. Till största delen är det teknisk stödpersonal som försvunnit, enligt Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet.

Det är ett problem att universitetet anställer för få lärare och har för få administratörer, anser hon.

– I medarbetarundersökningar ser vi att arbetsbördan ökar, även om vi fortfarande har låga sjuktal, säger Maria Persson till Publikt.

Hon menar att arbetsgivaren borde skapa nya rutiner för att anställa, eftersom det tar onödigt lång tid att rekrytera. Att anställa en professor kan ta mer än ett år, påpekar hon.

– Det är orimligt och det har man sagt så länge jag har varit anställd här. Men ändå gör man ingenting åt det, säger Maria Persson.

När det gäller den administrativa personalen riskerar personalneddragningarna att i förlängningen skapa ett ännu större tryck på de anställda som jobbar kvar, menar hon.

– Vi har tvingande deadlines där man behöver rapportera in studenter under en viss tid för att universitetet ska få pengar. Hittills har det inte blivit fel, men det beror på att personalkategorier som egentligen inte har detta som arbetsuppgift har hjälpt till att knappa in i systemet, säger Maria Persson.

Från arbetsgivarens sida jobbar man på en lösning, enligt Per Ragnarsson, budgetchef på Umeå universitet.

– Vi vill öka personalen men det är svårt. Det här är inte en bra situation ur arbetsmiljösynpunkt, förstås. Vi hade kunnat vara fler som delar på jobbet, säger han till Publikt.

Per Ragnarsson påpekar att det är varje enskild fakultet, institution eller enhet som har ansvar för att rekrytera sin personal, och att universitetets ledning inte kan eller bör lägga sig i vilka tjänster som behöver tillsättas. Däremot pågår ett arbete på hela universitetet för att se över rekryteringen.

Det handlar bland annat om att begränsa överskottet genom att dra in oanvända medel över en viss nivå, förklarar han.

– Vi skulle kunna göra mer god forskning och undervisning om vi nyttjar resurserna bättre än vad vi gör i dagsläget, och det skickar heller inga bra signaler till vår uppdragsgivare regeringen att universitetet har betydande ekonomiska överskott, säger Per Ragnarsson.

Facket efterlyser också mer administrativ personal. Varför anställer ni inte fler administratörer?

– Vi ser en positiv trend under de första månaderna jämfört med samma period i fjol. Men exakt vilken personal som ska anställas kan inte vi detaljstyra. Är man ansvarig för en fakultet eller en institution tycker vi att det är viktigt att man får ha det ansvaret, säger Per Ragnarsson.

Även Linköpings universitet har dragit ned på personalstyrkan. Där har antalet anställda minskat med 14 procent sedan 2014, enligt SVT.

Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet.
Bild: Privat
Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet.
Per Ragnarsson, budgetchef vid Umeå universitet.
Bild: Mattias Pettersson
Per Ragnarsson, budgetchef vid Umeå universitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.