Fem myndigheter i Tillitsverkstaden

STATSFÖRVALTNING2018-10-12

Fem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.

Tillitsdelegationen stödjer och följer fem myndigheter lite närmare i deras arbete med att tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning, skriver Tillitsdelegationen i ett pressmeddelande. Arbetet i Tillitsverkstaden syftar till att bidra med förståelse och kunskap för att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning också i fler statliga myndigheter.

De deltagande fem myndigheterna i Tillitsverkstaden är Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket.

”Resultaten från Tillitsverkstaden kommer dels att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten och som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet, dels att utgöra ett underlag till vårt slutbetänkande och underbygga eventuella förslag”, skriver delegationen.

De fem myndigheterna ska identifiera områden som bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential för att minska onödig administration, utveckla medarbetarskap och ledarskap samt höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters verksamhet. De ska också genomföra projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet, mellan olika statliga myndigheter eller mellan statliga myndigheter och kommuner.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA