Myndigheter vill arbeta för minskad detaljstyrning

STATSFÖRVALTNING2018-02-13
Många myndigheter vill vara med när Tillitsdelegationen drar i gång sitt arbete för att minska detaljstyrningen och den administ­rativa bördan för statens medarbetare. »De anställda upplever att deras utrymme har krympt«, säger delegationens ordförande Laura Hartman.

Regeringen tillsatte i juni 2016 en dele­gation för att ompröva styrningen av den offentliga sektorn. Syftet är att uppnå mindre detaljstyrning och större tillit till medarbetarnas kompetens.

Uppdraget var dock nästan enbart riktat mot kommuner och landsting, inte statliga verksamheter. Men i decem­ber 2017 kom nya direktiv från regeringen om att även börja arbeta med den statliga myndighetsvärlden. Intresset för att delta är stort, enligt delegationens ordförande Laura Hartman.

– Det är ganska många som har hört av sig redan, säger hon.

Fokus ska enligt direktiven ligga på myndigheter som har många medborgar­kontakter, men vilka det blir är inte bestämt än.

Delegationen ska också ordna semi­narier och forum, öppna för alla myndigheter, på teman som ledar­skap och mål- och resultat­styrning. Man överväger också att initiera långsiktiga nätverk.

Problemen i staten är förmodligen ungefär desamma som i kommuner och landsting, tror Laura Hartman.

– Framför allt i stora, komplexa myndigheter där medarbetare möter medborgare finns många beslutsnivåer. Medarbetare upplever att deras eget
utrymme har krympt och att deras kompetens inte tas till vara.

Ett annat uppenbart problem är ökningen av administrativa arbetsuppgifter.

– Det tar rätt mycket tid att rapportera, dokumentera och svara på uppföljningar. Till viss del är sådant alldeles nödvändigt, men på sina håll är det så tungt att det tar motivation från medarbetaren. Man riskerar också att styra in verksamheten mot prestation på ett sätt som kanske inte är det mest ändamålsenliga i mötet med medborgaren.

Laura Hartman tror att problemen med styrning av staten är ungefär desamma som i kommuner och landsting. Foto: © Laura Hartman
Laura Hartman tror att problemen med styrning av staten är ungefär desamma som i kommuner och landsting. Foto: © Laura Hartman

Försök med tillitsbaserad styrning i staten

  • Redan i sin första budgetproposition 2014 aviserade regeringen att den ville ändra fokus i styrningen av den offentliga sektorn, som i dag ofta präglas av mark­nadsliknande lös­ningar.
  • Dagens mål- och resultatstyrning kan enligt rege­ringen leda till bristande helhetssyn, överdriven administration och minskat inflytande för medarbetar­na.
  • Tillitsdelegationen ska genomföra försöksverksamhet med mer tillits­baserad styrning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.