Fem röster om avtalet

AVTAL2003-12-08

Anders Frisk, ST-Skog:
– Det här är ju i princip samma avtal som förra året. Det är bra med grund-
principen att man ska veta varför man har den lön man har.
Han tycker också det var bra att ST och övriga fack ställde sig bakom Polisförbundet i kravet på rätt till lokal löneutveckling.
– Nästa gång kan det vara vår tur att ha problem. Stora delar av avtalet skulle vara värdelöst om polisledningens syn vunnit terräng, så det var en principiellt viktig fråga.

Krister Falk, ST-Luftfart:
– Det var viktigt att ST uppnådde ett likvärdigt avtal med Seko. Annars hade vi fått problem på arbetsplatserna.
Negativt var däremot att ST och OFR inte fick gehör för kravet att det lokala arbetet kring lönebildningen måste komma igång. Han beklagar att facken till slut backade.
– Man kan tycka att vi kunde ha drivit frågan mer offensivt. Vi fogar oss lite för lätt i resultatet. Det blir jobbigt att försvara bland medlemmarna, de tycker att vi är lite fega.
Han är besviken över att maxgränsen för övertidsarbete inom affärsverken inte sänktes i år heller. Han tycker också att avtalsgolvet, den så kallade stupstocken, är för lågt satt, liksom individgarantin på 600 kronor.
– 800–900 kronor hade varit mer rätt.

Anders Gustafsson, ST-Geologiska:
– Saco har nollavtal och ingen individgaranti. Varför ska vi då slåss om procentenhe-
ter? Jag har uppfattat det som en ideologisk debatt: Av solidaritetskänsla anser vi att ingen ska dra iväg lönemässigt.
Men det förvirrar många medlemmar att vi går ut med ett slags lönegolv.
– Lönesamtal förekommer nog inte alltid på de myndigheter inom valkorporationen som jag representerar. Riktlinjerna i avtalet är otillräckliga för att få cheferna att förstå.

Britt-Marie Lindberg, ST-Domstol:
– Individgarantin är för dålig. Det borde åtminstone vara 400 kronor per år och det borde varit ett tvåårsavtal.
– Innebörden av begreppet ”skicklighet”, ett av kriterierna för lönesättningen, är fortfarande inte tydlig. 
– Inför förra årets lokala förhandlingar gjorde vi en enkät om lönekriterier bland medlemmarna angående deras arbetsuppgifter. Dessa sammanställdes och poängsattes sedan efter kriterier som vi fastslagit. Men någon större förståelse för ett gemensamt synsätt om vilka grunder lönen ska sättas på fick vi inte.
– Ett annat problem för oss är att vi enligt avtalet ska ha individuella löner, men våra medlemmar vill ha samma lönehöjning.

Lennart Grönberg,
ST-Polisväsende:
– Avtalet är helt acceptabelt. Detsamma gäller nivån i det. Bra att det klart framgår att vi
ska ha likvärdig löneutveckling inom staten. Styrkan är att förbunden inom OFR ställer upp på den principen. Men vi ser framför oss att vi har en lång sträcka att gå innan de lokala förhandlingarna är klara.
– Problemet med polisen har inneburit ett pusslande så att ST-Polisväsende och Polisförbundet nu kunnat enas. Tidvis har klimatet oss emellan varit ansträngt. 

Fotonot:

ORF, Offentliganställdas Förhandlingsråd, tecknar avtal med Arbetsgivarverket för 120 000 statligt anställda, däribland 65 000 ST-medlemmar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Löner
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.