Fler kvinnor blir vd i statens bolag

JÄMSTÄLLDHET2014-05-22

Andelen kvinnor på posten som verkställande direkör i statens bolag har ökat från 29 till 37 procent de senaste åren, rapporterar Ekot. ”Det handlar om en långsiktig ambition i hela ägarstyrningen” säger Magnus Johansson på finansdepartementet.

I statens 41 helägda bolag är mer än var tredje vd kvinna. Det framgår av en genomgång som Ekot gjort. Bland de kommunala bolagen är bara en av fem vd kvinna.

”Det handlar om en långsiktig ambition i hela ägarstyrningen. Det handlar om att inte ta den lätta vägen att rekrytera närmast stående man, utan att anstränga sig för att hitta lika kompetenta kvinnor för det finns definitivt”, säger Magnus Johansson, rekryteringsansvarig för de statliga bolagen på finansdepartementet, till Ekot.

Samtidigt pågår ett systematiskt arbete för att öka andelen kvinnliga styrelseledamöter i de statliga bolagen. I år har andelen för första gången kommit upp till 50 procent.

”Vi har sedan tio år tillbaka lagt mycket tid och resurser på att träffa personer som inte sitter i styrelser i dag för att se vilken potential det finns och följa dem över tid och när det sedan finns vakanser ge de personerna chansen”, säger Magnus Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA