Helena Lindberg, riksrevisor.
Bild: Frida Ström
Helena Lindberg, riksrevisor.

Förebyggande sjukpenning används sällan

SJUKPENNING2021-06-10
Försäkringskassan använder sällan möjligheten att betala ersättning för förebyggande insatser mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar, visar en granskning som Riksrevisionen genomfört.

Enligt Riksrevisionens granskning är Försäkringskassans möjligheter att ge ersättningar för förebyggande insatser förhållandevis okända och de används sällan preventivt. Dessutom är regeringens uppdrag till Försäkringskassan otydligt formulerat.

I rapporten konstaterar Riksrevisionen att långvariga sjukskrivningar är ett stort problem som drabbar både individer och samhälle allvarligt. För att minska risken för framtida arbetsoförmåga och långvarig sjukskrivning kan Försäkringskassan bevilja förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Båda ersättningarna kan användas preventivt, alltså innan individen har blivit sjukskriven.

Riksrevisionens granskning visar att de förebyggande ersättningarna är förhållandevis okända för allmänheten, arbetsgivarna och hälso- och sjukvården. Granskningen visar också att Försäkringskassan prioriterar arbetet med dessa ersättningar lågt, och att de sällan kommer till användning. Ersättningarna beviljas oftast för rehabilitering för personer som redan är sjukskrivna i stället för till förebyggande insatser. Förebyggande sjukpenning förekommer oftare i geografiska områden där många är sjukskrivna och det sannolikt är som allra viktigast med preventiva åtgärder, konstaterar Riksrevisionen.

”För att identifiera individer som är i behov av förebyggande insatser behöver Försäkringskassans handläggare av sjukförmåner och förebyggande ersättningar ha ett tätare samarbete med varandra. På så sätt skulle resurserna kunna styras dit där de gör störst nytta”, framhåller Riksrevisionens projektledare Nina Granqvist i ett pressmeddelande.

Granskningen visar också att den enskilde har större chans att få förebyggande sjukpenning om kontakten med Försäkringskassan går genom specialistvården, jämfört med om individen får vård inom primärvården.

Försäkringskassans uppdrag att förebygga sjukskrivning är enligt rapporten inte tillräckligt tydligt. Varken regeringens regleringsbrev eller Försäkringskassans vägledningar har haft tydliga skrivningar om det förebyggande arbetet.

”Granskningen visar att förebyggande ersättningar mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar inte fungerar på avsett sätt. Försäkringskassan behöver förbättra sin information om dessa ersättningar och även vidta andra åtgärder”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.