Föreslår att Digitaliseringsrådet läggs ned

DIGITALISERING2020-02-17

Efter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.

Statskontoret anser att Digitaliseringsrådets uppgifter kan hanteras mer effektivt om ansvar och uppgifter fördelas på ett nytt sätt. Det är särskilt viktigt att regeringen säkerställer långsiktighet och kontinuitet när det gäller att följa upp och analysera digitaliseringspolitiken, skriver Statskontoret i sin rapport.

Statskontoret föreslår att Digg tar över arbetet med att följa upp och analysera samhällets digitalisering utifrån målen för digitaliseringspolitiken, när Digitaliseringsrådet läggs ned. Den rådgivande funktionen gentemot regeringen organiseras enligt rapporten bäst inom Regeringskansliet.

Statskontoret anser att Digitaliseringsrådet har bidragit till att förbättra regeringens förutsättningar för att genomföra och utveckla digitaliseringspolitiken, även om det konkreta genomslaget för rådets förslag än så länge är begränsat. Rådet har främst bidragit med uppföljningar och analyser av digitaliseringspolitikens utveckling. Också rådets rådgivning och kunskap har enligt rapporten varit viktiga för att öka regeringens och Regeringskansliets förståelse för ett snabbföränderligt område som digitalisering.

Men de begränsade resurser och mandat som Digitaliseringsrådet har haft, samt en tidsbegränsad organisering, har i kombination med otydlig styrning från har detta försämrat genomslaget för rådets arbete, konstaterar Statskontoret.

Enligt Statskontoret är det få statliga myndigheter och andra statliga aktörer som har uttalat ansvar för digitaliseringspolitiken. Men många myndigheter och andra statliga aktörer bidrar indirekt till att nå digitaliseringspolitikens mål, trots att de främst verkar inom andra områden. Dessa insatser styrs oftast genom tillfälliga regeringsuppdrag. Enligt rapporten hanteras myndigheternas arbete med att samordna och främja genomförandet av digitaliseringspolitiken mest effektivt inom de former för samverkan som redan finns mellan myndigheter och andra aktörer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA