Försäkringskassan får allvarlig JO-kritik

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2019-09-19
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.

Ett beslut av Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst, SGI, överklagades av den försäkrade 27 april 2017. Överklagandet skickade hen direkt till förvaltningsdomstolen i stället för till Försäkringskassan. Överklagandet blev liggande hos domstolen till 30 juni. När överklagandet väl kommit in till Försäkringskassan gjordes ingen rättidsprövning. Först 22 mars 2018 kom överklagandet tillbaka till domstolen för prövning, sedan förvaltningsrätten efterlyst det hos Försäkringskassan.

”Ett sådant dröjsmål är självfallet helt oacceptabelt, oavsett anledningen till att det uppkommit”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

JO konstaterar i sitt beslut att kunskapen om hur ett överklagande ska hanteras är så grundläggande att den bör finnas hos såväl handläggare som specialister vid myndigheten. Rättidsprövning är en uppgift som bara den beslutande myndigheten kan göra. Det är således inte något som myndigheten kan välja att låta bli att göra, konstaterar JO.

”Jag vill i detta sammanhang framhålla att den försäkrade har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad av domstol. Dröjsmål hos Försäkringskassan med att överlämna ett överklagande till högre instans försenar den försäkrades rätt till domstolsprövning”, konstaterar JO.

Försäkringskassan har under den aktuella perioden dessutom skickat flera inkassokrav i ärendet trots att domstolen inte avgjort det, konstaterar JO.

”Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för det som har kommit fram om hanteringen av överklagandet”, skriver JO.  

Myndigheten kritiseras också för att den lämnat fel information om vad som gäller för verkställighet av myndighetens beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.